Technologické centrum a ČSÚ představily nové statistiky a analýzy o výzkumu, vývoji a inovacích

 

15. dubna 2016

I letos se spojily Technologické centrum AV ČR a Český statistický úřad, aby uspořádaly odborný seminář. Jeho tématem byly výzkumné a inovační aktivity podniků a spolupráce uvnitř inovačního systému.

Na semináři se představilo celkem šest přednášejících z obou organizátorských institucí. Charakteristiky a vývoj podnikového výzkumu za posledních deset let představil Marek Štampach (ČSÚ). Mimo jiné se zaměřil na regionální a oborové aspekty výzkumných a vývojových aktivit podniků. Martin Mana (ČSÚ) hovořil o financování podnikového výzkumu a vývoje prostřednictvím přímé a nepřímé veřejné podpory v posledních pěti letech. Výsledky hlubší analýzy dat z Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací propojených s Rejstříkem ekonomických subjektů prezentoval David Marek (TC AV ČR), který se zabýval otázkou, jaká je optimální technologická příbuznost podniků pro spolupráci na projektech výzkumu a vývoje.

Ve druhém bloku vysvětlila Kristýna Meislová (TC AV ČR) metodu zpracovávání a vizualizace prostorových dat pomocí autokorelační statistiky, a to na souboru údajů o ekonomických aktivitách podniků v Česku. Nové údaje ze šetření ČSÚ o inovačních aktivitách podniků v letech 2012 až 2014 představil Václav Sojka (ČSÚ): „Podniky vydaly v roce 2014 na inovace rekordních 130,6 mld. Kč, téměř o třetinu více než v roce 2012. Přesto v Česku převažují firmy, které inovace neprovádějí. V letech 2012 až 2014 inovovalo pouze 42 % podniků. Šlo hlavně o technické inovace.“ Významu třetí role tuzemských univerzit se v neposlední řadě věnoval Vladislav Čadil (TC AV ČR), který využil zdroje výročních zpráv univerzit a porovnal je se statistickými informacemi.

Semináře se zúčastnilo 65 zájemců, kteří po ukončení prezentační části diskutovali např. o zaměření dalších analýz, které by přispěly k lepšímu pochopení charakteristik a vazeb uvnitř výzkumného a inovačního systému.

Více informací o zmíněných tématech naleznete na webových stránkách ČSÚ a TC AV ČR:

https://www.czso.cz/csu/czso/veda_a_vyzkum_veda_

http://www.tc.cz/cs

 

Kontakt:

Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
tel.: 274 052 017
GSM: 778 727 232
e-mail: petra.bacova@czso.cz

Michaela Blšťáková
Technologické centrum AV ČR
tel.: 234 006 259
GSM: 725 047 814
e-mail: blstakova@tc.cz

 

 

 • tz_160415_tc_av_a_csu_predstavily_nove_statistiky_a_analyzy_o_vyzkumu__vyvoji_a_inovacich.doc
 • Financování soukromého VaV z veřejných zdrojů
  Martin Mana
 • Podnikový výzkum a vývoj ve statistických číslech
  Marek Štampach
 • Inovační aktivity podniků v letech 2012–2014
  Václav Sojka
 • Význam třetí role universit v ČR z pohledu statistických dat uvedených v jejich výročních zprávách
  Vladislav Čadil
 • Ovlivňuje příbuznost aktivit tendenci podniků spolupracovat ve VaV?
  David Marek
 • Regionální koncentrace aktivit podniků
  Kristýna Meislová