Vnitřní stěhování v ČR - 2005 až 2017


Tabulky
Tab. 1 Objem vnitřního stěhování podle pohlaví a věkových skupin v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 2 Podíl mužů na objemu vnitřního stěhování podle věkových skupin v letech 2005–2017 (v %) Excel PDF
Tab. 3 Míry vnitřního stěhování podle věku v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) Excel PDF
Tab. 4 Míry vnitřního stěhování u mužů podle věku v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) Excel PDF
Tab. 5 Míry vnitřního stěhování u žen podle věku v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) Excel PDF
Tab. 6 Průměrný věk migrantů podle pohlaví v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 7 Objem vnitřního stěhování podle druhu stěhování v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 8 Objem vnitřního stěhování podle státního občanství v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 9 Mezikrajské stěhování podle pohlaví a věkových skupin v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 10 Průměrný věk migrantů u mezikrajského stěhování podle pohlaví v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 11 Přistěhovalí podle krajů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 12 Vystěhovalí podle krajů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 13 Obrat stěhování podle krajů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 14 Saldo stěhování podle krajů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 15 Saldo stěhování podle krajů v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) Excel PDF
Tab. 16 Mezikrajské stěhování za období 2005–2017 Excel PDF
Tab. 17 Obrat a saldo mezikrajského stěhování za období 2005–2017 Excel PDF
Tab. 18 Vnitrokrajské stěhování podle pohlaví a věkových skupin v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 19 Průměrný věk migrantů u vnitrokrajského stěhování podle pohlaví v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 20 Vnitrokrajské stěhování podle krajů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 21 Vnitrokrajské stěhování podle krajů v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) Excel PDF
Tab. 22 Meziokresní stěhování v rámci kraje podle krajů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 23 Meziokresní stěhování v rámci kraje podle krajů v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) Excel PDF
Tab. 24 Meziokresní proudy stěhování v rámci kraje za období 2005–2017 Excel PDF
Tab. 25 Meziobecní stěhování v rámci okresu podle okresů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 26 Meziobecní stěhování v rámci okresu podle okresů v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) Excel PDF
Tab. 27 Meziobecní proudy stěhování v rámci okresu za období 2005–2017 Excel PDF
Tab. 28 Přistěhovalí podle okresů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 29 Vystěhovalí podle okresů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 30 Obrat stěhování podle okresů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 31 Saldo stěhování podle okresů v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 32 Saldo stěhování podle okresů v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) Excel PDF
Tab. 33 Meziokresní proudy stěhování za období 2005–2017 Excel PDF
Tab. 34 Přistěhovalí podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 35 Vystěhovalí podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 36 Obrat stěhování podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 37 Saldo stěhování podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 38 Saldo stěhování podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 1. 7.) Excel PDF
Tab. 39 Proudy stěhování mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností za období 2005–2017 Excel PDF
Tab. 40 Přistěhovalí podle obcí v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 41 Vystěhovalí podle obcí v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 42 Obrat stěhování podle obcí v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 43 Saldo stěhování podle obcí za období 2005–2017 Excel PDF
Tab. 44 Meziobecní proudy stěhování za období 2005–2017 Excel PDF
Tab. 45 Přistěhovalí podle velikostních skupin obcí v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 46 Vystěhovalí podle velikostních skupin obcí v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 47 Obrat stěhování podle velikostních skupin obcí v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 48 Saldo stěhování podle velikostních skupin obcí v letech 2005–2017 Excel PDF
Tab. 49 Saldo stěhování podle velikostních skupin obcí v letech 2005–2017 (na 1 000 obyvatel k 31. 12.) Excel PDF
Tab. 50 Stěhování mezi velikostními skupinami za období 2005–2017 Excel PDF
Tab. 51 Obrat a saldo stěhování mezi velikostními skupinami za období 2005–2017 Excel PDF

Zveřejněno dne: 11.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.