Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy - 2017


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2012 až 2017
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel PDF
2. Vývoj kraje hl. m. Praha od roku 2001
Tab. 2.1 Dlouhodobý vývoj za hl. m. Prahu v letech 2001 až 2017 Excel PDF
3. Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2012 až 2017
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele za hl. m. Prahu - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 3.2 Vybrané ukazatele za hl. m. Prahu - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 3.3 Vybrané ukazatele za hl. m. Prahu - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 3.4 Vybrané ukazatele za hl. m. Prahu - životní prostředí Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.