Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2018


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel PDF
2. Vývoj Plzeňského kraje od roku 2001
Tab. 2.1 Dlouhodobý vývoj Plzeňského kraje Excel PDF
3. Vývoj vybraných ukazatelů za kraj
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 3.2 Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 3.3 Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 3.4 Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj - životní prostředí Excel PDF
4. Vývoj vybraných ukazatele podle okresů Plzeňského kraje
Tab. 4.1 Vybrané ukazatele podle okresů Plzeňského kraje Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.