Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2018


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2013 až 2018
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel PDF
2. Vývoj Karlovarského kraje od roku 2002
Tab. 2.1 Dlouhodobý vývoj Karlovarského kraje v letech 2002 až 2018 Excel PDF
3. Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2013 až 2018
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 3.2 Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 3.3 Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 3.4 Vybrané ukazatele za Karlovarský kraj - životní prostředí Excel PDF
4. Vybrané ukazatele podle okresů Karlovarského kraje v letech 2013 a 2018
Tab. 4.1 Vybrané ukazatele podle okresů Karlovarského kraje Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.