Bytová výstavba v hl. m. Praze v dlouhodobém vývoji - 2020


Tabulková příloha
2. Bytová výstavba v Hl. m. Praze a jejích správních obvodech podle fází
Tab. 2.1p Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v Hl. m. Praha Excel
Tab. 2.2p Zahájené byty na 1 000 obyvatel v Hl. m. Praze podle 22 správních obvodů v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 2.3p Dokončené byty v Hl. m. Praze podle 22 správních obvodů v letech 2011-2020 Excel
Tab. 2.4p Dokončené byty na 1 000 obyvatel v Hl. m. Praze podle 22 správních obvodů v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 2.5p Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle druhu budovy v Hl. m. Praze Excel
3. Dokončená bytová výstavba v Hl. m. Praze
Tab. 3.1p Základní údaje o dokončených nových domech v hl. m. Praze Excel
Tab. 3.2p Dokončené byty podle druhu budovy v Hl. m. Praze v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 3.3p Základní údaje o dokončených bytech v nástavbách, přístavbách a vestavbách podle druhu budovy v hl. m. Praze v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 3.4p Dokončené byty podle svislé nosné konstrukce v hl. m. Praze v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 3.5p Dokončené byty v nových domech podle energetické náročnosti budovy v hl. m. Praze v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 3.6p Obytná plocha připadající na 1 dokončený byt podle počtu pokojů v hl. m. Praze v letech 2011 až 2020 Excel
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Hl. m. Praze
Tab. 4.1 Dokončené byty v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4.2 Dokončené byty na 1 000 obyvatel v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4.3 Dokončené byty v nových rodinných domech podle velikosti v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4.4 Dokončené byty v nových bytových domech podle velikosti v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4.5 Dokončené byty v nových rodinných domech podle počtu pokojů v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4.6 Dokončené byty v nových bytových domech podle počtu pokojů v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4.7 Technická vybavenost dokončených bytů v nových rodinných domech v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4.8 Technická vybavenost dokončených bytů v nových bytových domech v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4.9.a Dokončené byty v nových rodinných domech podle svislé nosné konstrukce v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4.9.b Dokončené byty v nových bytových domech podle svislé nosné konstrukce v hl. m. Praze podle městských částí v letech 2011 až 2020 Excel
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v hl. m. Praze
Tab. 5.1p Domácnosti podle způsobu vytápění bytů a zdroje energie v hl. m. Praha Excel
Tab. 5.2p Náklady domácností na bydlení a jejich struktura v hl. m Praha (částky v Kč) Excel
Souhrnné tabulky (A-R)
Tab. A Zahájené a dokončené byty v krajích České republiky v letech 2001 až 2020 Excel
Tab. B Bytová výstavba podle druhu budovy v krajích České republiky úhrnem v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. C Bytová výstavba na 1 000 obyvatel podle druhu budovy v krajích České republiky úhrnem v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. D Zahájené a dokončené byty ve správních obvodech hl. m. Prahy v letech 2001 až 2020 Excel
Tab. E Dokončené byty v městských částech hl. m. Prahy v letech 2001 až 2020 Excel
Tab. F Průměrná doba výstavby nových rodinných a bytových domů v krajích České republiky v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. G Základní údaje o dokončených domech a bytech v hl. m. Praze Excel
Tab. H Základní údaje o dokončené výstavbě rodinných domů v hl. m. Praze Excel
Tab. I Základní údaje o dokončené výstavbě bytových domů v hl. m. Praze Excel
Tab. J Dokončené byty v krajích České republiky v letech 2001 až 2020 − čtyřleté úhrny Excel
Tab. K Dokončené byty na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v letech 2001 až 2020 − roční průměry ze čtyřletých úhrnů Excel
Tab. L Dokončené byty ve správních obvodech hl. m. Prahy v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. M Domácnosti podle právní formy užívání bytu a typu nájemného podle krajů v roce 2020 Excel
Tab. N Domácnosti podle způsobu vytápění bytů a zdroje energie podle krajů v roce 2020 Excel
Tab. O Náklady domácností na bydlení a jejich struktura podle krajů v roce 2020 Excel
Tab. P Problémy domácností s bydlením (subjektivní názory) podle krajů v roce 2020 Excel
Tab. Q Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí v krajích České republiky v letech 2011 až 2019 Excel
Tab. R Průměrné ceny vybraných druhů nemovitostí v krajích České republiky v letech 2011 až 2019 − tříleté průměry*) Excel

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.