Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje - 2017


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2012 až 2017
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel
2. Vývoj Zlínského kraje od roku 2001
Tab. 2.1 Dlouhodobý vývoj Zlínského kraje v letech 2001 až 2017 Excel
3. Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2012 až 2017
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele za Zlínský kraj - demografický vývoj Excel
Tab. 3.2 Vybrané ukazatele za Zlínský kraj - sociální vývoj Excel
Tab. 3.3 Vybrané ukazatele za Zlínský kraj - ekonomický vývoj Excel
Tab. 3.4 Vybrané ukazatele za Zlínský kraj - životní prostředí Excel
4. Vybrané ukazatele podle okresů Zlínského kraje v letech 2012 a 2017
Tab. 4.1 Vybrané ukazatele podle okresů Zlínského kraje Excel

Zveřejněno dne: 31.08.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.