Bytová výstavba v Libereckém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020


Tabulková příloha
Tab. 1. Zahájené a dokončené byty v krajích České republiky v letech 2001 až 2020 Excel
Tab. 2. Bytová výstavba podle druhu budovy v krajích České republiky úhrnem v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 3. Bytová výstavba na 1 000 obyvatel podle druhu budovy v krajích České republiky úhrnem v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 4. Zahájené a dokončené byty v okresech Libereckého kraje v letech 2001 až 2020 Excel
Tab. 5. Dokončené byty podle druhu budovy v okresech Libereckého kraje v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 6. Průměrná doba výstavby nových rodinných a bytových domů v krajích České republiky v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 7. Průměrná doba výstavby nových rodinných domů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 8. Základní údaje o dokončených domech a bytech v Libereckém kraji Excel
Tab. 9. Základní údaje o dokončené výstavbě rodinných domů v Libereckém kraji Excel
Tab. 10. Základní údaje o dokončené výstavbě bytových domů v Libereckém kraji Excel
Tab. 11. Dokončené byty v krajích České republiky v letech 2001 až 2020 − čtyřleté úhrny Excel
Tab. 12. Dokončené byty na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v letech 2001 až 2020 − roční průměry ze čtyřletých úhrnů Excel
Tab. 13. Dokončené byty ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v letech 2001 až 2020 − čtyřleté úhrny Excel
Tab. 14. Dokončené byty na 1 000 obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v letech 2001 až 2020 − roční průměry ze čtyřletých úhrnů Excel
Tab. 15. Dokončené byty v obcích Libereckého kraje úhrnem v letech 2011 až 2020 Excel
Tab. 16. Domácnosti podle právní formy užívání bytu a typu nájemného podle krajů v roce 2020 Excel
Tab. 17. Domácnosti podle způsobu vytápění bytů a zdroje energie podle krajů v roce 2020 Excel
Tab. 18. Náklady domácností na bydlení a jejich struktura podle krajů v roce 2020 Excel
Tab. 19. Problémy domácností s bydlením (subjektivní názory) podle krajů v roce 2020 Excel
Tab. 20. Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí v krajích České republiky v letech 2011 až 2019 Excel
Tab. 21. Průměrné ceny vybraných druhů nemovitostí v krajích České republiky v letech 2011 až 2019 − tříleté průměry Excel
Tab. 22. Průměrné kupní ceny vybraných druhů nemovitostí v okresech Libereckého kraje v letech 2011 až 2019 Excel
Tab. 23. Průměrné ceny vybraných druhů nemovitostí v okresech Libereckého kraje v letech 2011 až 2019 − tříleté průměry Excel
Tab. 24. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v závislosti na velikosti obcí v okresech Libereckého kraje v letech 2011 až 2019 Excel
Tab. 25. Průměrné ceny stavebních pozemků v závislosti na velikosti obcí v okresech Libereckého kraje v letech 2011 až 2019 − tříleté průměry Excel

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.