Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2020


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2015 až 2020
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel PDF
2. Vývoj Plzeňského kraje od roku 2001
Tab. 2.1 Dlouhodobý vývoj Plzeňského kraje v letech 2001 až 2020 Excel PDF
3. Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2015 až 2020
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 3.2 Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 3.3 Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 3.4 Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj - životní prostředí Excel PDF
4. Vybrané ukazatele podle okresů Plzeňského kraje v letech 2019 a 2020
Tab. 4.1 Vybrané ukazatele podle okresů Plzeňského kraje Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.