Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje - 2019


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2014 až 2019
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel PDF
2. Vývoj Libereckého kraje od roku 2001
Tab. 2.1 Dlouhodobý vývoj Libereckého kraje v letech 2001 až 2019 Excel PDF
3. Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2014 až 2019
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele za Liberecký kraj - demografický vývoj Excel PDF
Tab. 3.2 Vybrané ukazatele za Liberecký kraj - sociální vývoj Excel PDF
Tab. 3.3 Vybrané ukazatele za Liberecký kraj - ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 3.4 Vybrané ukazatele za Liberecký kraj - životní prostředí Excel PDF
4. Vybrané ukazatele podle okresů Libereckého kraje v letech 2014 a 2019
Tab. 4.1 Vybrané ukazatele podle okresů Libereckého kraje Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.