Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje - 2019


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2014 až 2019
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel
2. Vývoj Moravskoslezského kraje od roku 2001
Tab. 2.1 Dlouhodobý vývoj Moravskoslezského kraje v letech 2001 až 2019 Excel
3. Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2014 až 2019
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele za Moravskoslezský kraj - demografický vývoj Excel
Tab. 3.2 Vybrané ukazatele za Moravskoslezský kraj - sociální vývoj Excel
Tab. 3.3 Vybrané ukazatele za Moravskoslezský kraj - ekonomický vývoj Excel
Tab. 3.4 Vybrané ukazatele za Moravskoslezský kraj - životní prostředí Excel
4. Vybrané ukazatele podle okresů Moravskoslezského kraje v letech 2014 a 2019
Tab. 4.1 Vybrané ukazatele podle okresů Moravskoslezského kraje Excel

Zveřejněno dne: 31.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.