Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2016


Tabulková příloha
1. Vybrané ukazatele v mezikrajském srovnání v letech 2011 až 2016
Tab. 1.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - demografický vývoj Excel
Tab. 1.2 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - sociální vývoj Excel
Tab. 1.3 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - ekonomický vývoj Excel
Tab. 1.4 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů - životní prostředí Excel
2. Dlouhodobý vývoj Pardubického kraje v letech 2001 až 2016
Tab. 2.1 Dlouhodobý vývoj Pardubického kraje v letech 2001–2016 Excel
3. Vývoj vybraných ukazatelů v letech 2011 až 2016
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele za Pardubický kraj - demografický vývoj Excel
Tab. 3.2 Vybrané ukazatele za Pardubický kraj - sociální vývoj Excel
Tab. 3.3 Vybrané ukazatele za Pardubický kraj - ekonomický vývoj Excel
Tab. 3.4 Vybrané ukazatele za Pardubický kraj - životní prostředí Excel
4. Meziokresní srovnání v roce 2016
Tab. 4.1 Vybrané ukazatele podle okresů Pardubického kraje v roce 2016 Excel

Zveřejněno dne: 31.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.