Ženy a muži v Moravskoslezském kraji - 2018


Tabulková část
Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2018 Excel
Vybrané ukazatele podle okresů v roce 2018 Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a okresů v letech 2011 a 2018 (stav k 31. 12.) Excel
Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2018 Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Moravskoslezském kraji – obyvatelstvo Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Moravskoslezském kraji – vzdělání, vzdělávání a ekonomická aktivita Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Moravskoslezském kraji – zdravotnictví a sociální zabezpečení Excel
Obyvatelstvo Moravskoslezského kraje podle pohlaví a věku v letech 2011 a 2018 (stav k 31. 12.) Excel
Stěhování obyvatelstva mezi kraji podle pohlaví v letech 2013–2018 (roční průměr) Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.