Mladá generace v Olomouckém kraji - 2016


Tabulková část
Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2016 Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Olomouckém kraji - obyvatelstvo Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Olomouckém kraji - vzdělávání a ekonomická aktivita Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Olomouckém kraji - zdravotnictví a sociální zabezpečení Excel
Vybrané ukazatele podle okresů Olomouckého kraje v roce 2016 Excel
Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje v roce 2016 Excel
Základní výsledky projekce obyvatelstva Olomouckého kraje Excel
Nezaměstnanost absolventů škol podle kategorie vzdělání a skupin oborů vzdělání v Olomouckém kraji (duben 2016) Excel
Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních v ČR s bydlištěm v Olomouckém kraji podle věku a příčiny v roce 2015 Excel
Stíhané/vyšetřované osoby ve věku do 14 let a 15–17 let v Olomouckém kraji Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.