Mladá generace v Pardubickém kraji - 2016


Tabulková část
Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2016 Excel
Vybrané ukazatele podle okresů Pardubického kraje v roce 2016 Excel
Obyvatelstvo Pardubického kraje podle pohlaví, věku a okresů k 31. 12. 2007 a 2016 Excel
Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v roce 2016 Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Pardubickém kraji
– obyvatelstvo Excel
– vzdělávání a ekonomická aktivita Excel
– zdravotnictví a sociální zabezpečení Excel
Živě narození podle věku matky, legitimity a věku otce v Pardubickém kraji v roce 2016 Excel
Základní výsledky projekce obyvatelstva Pardubického kraje Excel
Nezaměstnanost absolventů škol podle kategorie vzdělání a skupin oborů vzdělání (duben 2016) Excel
Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních v ČR s bydlištěm v Pardubickém kraji v roce 2015 Excel
Stíhané/vyšetřované osoby ve věku do 14 let a 15–17 let v Pardubickém kraji Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.