Ženy a muži v Kraji Vysočina - 2018


Tabulková část
Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2018 Excel
Vybrané ukazatele podle okresů Kraje Vysočina v roce 2018 Excel
Obyvatelstvo Kraje Vysočina podle pohlaví, věku a okresů k 31. 12. 2011 a 2018 Excel
Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina v roce 2018 Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Kraji Vysočina - obyvatelstvo Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Kraji Vysočina – vzdělání, vzdělávání a ekonomická aktivita Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Kraji Vysočina – zdravotnictví a sociální zabezpečení Excel
Obyvatelstvo Kraje Vysočina podle pohlaví a jednotek věku k 31. 12. 2011 a 2018 Excel
Stěhování obyvatelstva mezi kraji podle pohlaví v letech 2013–2018 (roční průměr) Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.