Mladá generace v Karlovarském kraji - 2016


Tabulková část
Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2016 Excel
Vybrané ukazatele podle okresů Karlovarského kraje v roce 2016 Excel
Obyvatelstvo Karlovarského kraje podle pohlaví, věku a okresů k 31. 12. 2007 a 2016 Excel
Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje v roce 2016 Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji Excel
Živě narození podle věku matky, legitimity a věku otce v Karlovarském kraji v roce 2016 Excel
Základní výsledky projekce obyvatelstva Karlovarského kraje Excel
Nezaměstnanost absolventů škol podle kategorie vzdělání a skupin oborů vzdělání (duben 2016) Excel
Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních v ČR s bydlištěm v Karlovarském kraji v roce 2015 Excel
Stíhané/vyšetřované osoby ve věku do 14 let a 15–17 let v Karlovarském kraji Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.