Mladá generace v Jihočeském kraji - 2016


Tabulková část
Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2016 Excel
Vybrané ukazatele podle okresů Jihočeského kraje v roce 2016 Excel
Obyvatelstvo Jihočeského kraje podle pohlaví, věku a okresů k 31. 12. 2007 a 2016 Excel
Vybrané ukazatele podle SO ORP Jihočeského kraje v roce 2016 Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Jihočeském kraji – obyvatelstvo Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Jihočeském kraji – vzdělávání a ekonomická aktivita Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Jihočeském kraji – zdravotnictví a sociální zabezpečení Excel
Živě narození podle věku matky, legitimity a věku otce v Jihočeském kraji v roce 2016 Excel
Základní výsledky projekce obyvatelstva Jihočeského kraje Excel
Nezaměstnanost absolventů škol podle kategorie vzdělání a skupin oborů vzdělání (duben 2016) Excel
Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních v ČR s bydlištěm v Jihočeském kraji v roce 2015 Excel
Stíhané/vyšetřované osoby ve věku do 14 let a 15–17 let v Jihočeském kraji Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.