Mladá generace v Kraji Vysočina - 2016


Tabulková část
Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2016 Excel
Vybrané ukazatele podle okresů Kraje Vysočina v roce 2016 Excel
Obyvatelstvo Kraje Vysočina podle pohlaví, věku a okresů k 31. 12. 2007 a 2016 Excel
Vybrané ukazatele podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina v roce 2016 Excel
Vývoj vybraných ukazatelů v Kraji Vysočina Excel
Živě narození podle věku matky, legitimity a věku otce v Kraji Vysočina v roce 2016 Excel
Základní výsledky projekce obyvatelstva Kraje Vysočina Excel
Nezaměstnanost absolventů škol podle kategorie vzdělání a skupin oborů vzdělání (duben 2016) Excel
Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních v ČR s bydlištěm v Kraji Vysočina v roce 2015 Excel
Stíhané/vyšetřované osoby ve věku do 14 let a 15–17 let v Kraji Vysočina Excel

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.