Školy a školská zařízení - školní rok 2021/2022


Tabulková část
Tabulková část - celá Excel
1.1 Mateřské školy Excel
1.2 Přípravné třídy základních škol a přípravný stupeň základních škol speciálních Excel
2.1 Základní vzdělávání celkem Excel
2.2 Základní vzdělávání poskytované na základních školách Excel
3.1 Střední školy celkem (bez konzevatoří) Excel
3.2 Střední školy poskytující odborné vzdělávání (bez nástavbového studia) Excel
3.3 Střední školy poskytující všeobecné vzdělávání s maturitní zkouškou (gymnázia) Excel
3.4 Střední školy poskytující nástavbové studium Excel
4 Konzervatoře Excel
5 Vyšší odborné vzdělávání Excel
6 Učitelé základních až vyšších odborných škol dle pohlaví a kvalifikace Excel
7 Školská zařízení Excel

Zveřejněno dne: 31.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.