Senioři v Jihočeském kraji - 2015


Tabulková část
Mezikrajské srovnání základních ukazatelů Excel
Srovnání základních ukazatelů mezi okresy Jihočeského kraje Excel
Srovnání základních ukazatelů mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje Excel
Dlouhodobý vývoj Jihočeského kraje - obyvatelstvo a ekonomická aktivita Excel
Dlouhodobý vývoj Jihočeského kraje - sociální péče a zdravotnictví Excel
Obyvatelstvo Jihočeského kraje podle pohlaví, věku a okresů k 31. 12. 2005 a 2014 Excel
Zemřelí muži podle vybraných příčin smrti v Jihočeském kraji v roce 2014 Excel
Zemřelé ženy podle vybraných příčin smrti v Jihočeském kraji v roce 2014 Excel
Základní výsledky projekce obyvatelstva Jihočeského kraje Excel

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.