Světový den statistiky 2015

 

Úterý 20. října 2015 bylo rezolucí Valného shromáždění OSN prohlášeno Světovým dnem statistiky s mottem „Kvalitní data, lepší život“. Světový den statistiky se bude konat pravidelně každých pět let.

Oficiální webové stránky Světového dne statistiky

Video

 

Akce ČSÚ ke Světovému dni statistiky

 • Tisková konference Dětská jména
  Nejoblíbenější jména dětí narozených v lednu 2015, včetně krajských dat a dlouhodobého srovnání.
 • Den otevřených dveří v knihovně ČSÚ v Praze
 • V úterý 20. října byly v knihovně ČSÚ připraveny nejzajímavější archivní publikace z knihovního fondu. Návštěvníci si mohli na památku odnést DVD s publikacemi ČSÚ (Statistická ročenka ČR, Historická ročenka energetiky, analýzy ze Sčítání lidu a další).
 • Výstava „Příběh statistiky“ v budově ČSÚ v Praze
 • Publikace „Jak dát číslům smysl“
  Překlad publikace statistické divize OSN nejen o prezentaci statistických údajů.
 • Pexeso
  Pro nejmenší jsme připravili pexeso se statistickými údaji. Pexeso bude přílohou listopadového čísla časopisu Statistika&My.
 • Statistický kvíz (DOCX, PDF)
  Pokud jste si kvíz zkusili, nebo Vás pouze zajímají výsledky, naleznete je zde (DOCX, PDF).

Spolupracující instituce

Děkujeme všem spřáteleným institucím, které ČSÚ při Světovém dni statistiky podporují:

 

Rezoluce OSN v této souvislosti připomíná i letošní 200. výročí narození matematika Georga Boole. Tento britský matematik a filozof se proslavil jako objevitel základů moderní aritmetiky (později nazvané Booleova algebra) a je považován za zakladatele informatiky, resp. moderní počítačové vědy.

První Světový den statistiky se konal 20. října 2010 a nejrůznějšími aktivitami ho podpořilo více než 130 států sdružených v OSN.