Strukturální šetření v zemědělství – regiony - 2016


Subjekty právnických osob celkem
Tab. 3.1 Pracující v zemědělství celkem Excel PDF
Tab. 3.2 Pracující v zemědělství celkem přepočtení na plně zaměstnané Excel PDF
Tab. 4 Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věkových skupin Excel PDF
Tab. 5.1 Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle odpracovaných hodin Excel PDF
Tab. 5.2 Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle odpracovaných hodin - přepočtení na plně zaměstnané Excel PDF
Tab. 9 Bilance půdy Excel PDF
Tab. 10.1 Využití orné půdy - obiloviny, luskoviny Excel PDF
Tab. 10.2 Využití orné půdy - okopaniny, technické plodiny Excel PDF
Tab. 10.3 Využití orné půdy - plodiny sklízené na zeleno, ostatní plodiny Excel PDF
Tab. 11 Využití obhospodařované zemědělské půdy Excel PDF
Tab. 12 Celková výměra půdy Excel PDF
Tab. 18.1 Stavy hospodářských zvířat - skot Excel PDF
Tab. 18.3 Stavy hospodářských zvířat - prasata, ovce, kozy Excel PDF

Zveřejněno dne: 15.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.