Strukturální výsledky za zemědělství - 2007

 
Kód: e-2126-08
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

I. Úvod Word PDF
II. Metodické vysvětlivky Word PDF
III. Tabulková příloha

ČR CELKEM
Tab. 1 Hospodařící subjekty v zemědělství podle právních forem k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 2 Převažující zaměření zemědělské činnosti Excel PDF
Tab. 3 Pracovníci v zemědělství za období říjen 2006 až září 2007 podle věkových skupin Excel PDF
Tab. 4 Pracovníci v zemědělství podle počtu odpracovaných hodin a přepočtení na plně zaměstnané za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 5 Nepravidelně zaměstnané osoby v zemědělství za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 5A Osoby nepřímo zaměstnané zemědělským podnikem (farmou) za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 5C Zemědělské vzdělání vedoucího pracovníka v podniku Excel PDF
Tab. 6 Obhospodařovaná zemědělská půda v ha Excel PDF
Tab. 7 Určení produkce podniku Excel PDF
Tab. 8 Využití státní podpory v posledních pěti letech Excel PDF
Tab. 9 Plochy, na které se vztahují podpory a subvence Údaje v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 25.11.2008) Excel PDF
Tab. 10 Ekologické zemědělství Excel PDF
Tab. 11 Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 - dokončení Excel PDF
Tab. 13 Stavy hospodářských zvířat k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 14 Statková hnojiva a jejich uskladnění Excel PDF
Tab. 15 Stroje a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 15A Specifikované jednotky strojů a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 16 Původ vody a způsob zavlažování Excel PDF
Tab. 17 Zavlažování v období od října 2006 do září 2007 Excel PDF
Tab. 18 Služby pro zemědělství v roce 2007 Excel PDF
Tab. 19 Zpracování vlastních výrobků, poskytování služeb Excel PDF
Tab. 20 Vlastní spotřeba zemědělských výrobků v domácnosti (podniku) Excel PDF
Tab. 21 Nezemědělské činnosti pro rozvoj venkova Excel PDF

PODNIKY FYZICKÝCH OSOB
Tab. 2 Převažující zaměření zemědělské činnosti Excel PDF
Tab. 3A Pracovníci v podnicích fyzických osob za období říjen 2006 až září 2007 podle věkových skupin Excel PDF
Tab. 4A Pracovníci podle počtu odpracovaných hodin a přepočtení na plně zaměstnané za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 5B Jiná výdělečná činnost členů rodiny hospodáře Excel PDF
Tab. 5C Zemědělské vzdělání vedoucího pracovníka v podniku Excel PDF
Tab. 6 Obhospodařovaná zemědělská půda v ha Excel PDF
Tab. 9 Plochy, na které se vztahují podpory a subvence Excel PDF
Tab. 10 Ekologické zemědělství Excel PDF
Tab. 11 Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 - dokončení Excel PDF
Tab. 13 Stavy hospodářských zvířat k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 14 Statková hnojiva a jejich uskladnění Excel PDF
Tab. 15 Stroje a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 15A Specifikované jednotky strojů a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 16 Původ vody a způsob zavlažování Excel PDF
Tab. 17 Zavlažování v období od října 2006 do září 2007 Excel PDF
Tab. 18 Služby pro zemědělství v roce 2007 Excel PDF
Tab. 19 Zpracování vlastních výrobků, poskytování služeb Excel PDF
Tab. 20 Vlastní spotřeba zemědělských výrobků v domácnosti (podniku) Excel PDF
Tab. 21 Nezemědělské činnosti pro rozvoj venkova Excel PDF

SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍCI + ZEMĚDĚLŠTÍ PODNIKATELÉ - FYZICKÉ OSOBY
Tab. 2 Převažující zaměření zemědělské činnosti Excel PDF
Tab. 3A Pracovníci v podnicích fyzických osob za období říjen 2006 až září 2007 podle věkových skupin Excel PDF
Tab. 4A Pracovníci podle počtu odpracovaných hodin a přepočtení na plně zaměstnané za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 5B Jiná výdělečná činnost členů rodiny hospodáře Excel PDF
Tab. 6 Obhospodařovaná zemědělská půda v ha Excel PDF
Tab. 9 Plochy, na které se vztahují podpory a subvence Excel PDF
Tab. 10 Ekologické zemědělství Excel PDF
Tab. 11 Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 - dokončení Excel PDF
Tab. 13 Stavy hospodářských zvířat k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 14 Statková hnojiva a jejich uskladnění Excel PDF
Tab. 15 Stroje a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 15A Specifikované jednotky strojů a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 16 Původ vody a způsob zavlažování Excel PDF
Tab. 17 Zavlažování v období od října 2006 do září 2007 Excel PDF
Tab. 18 Služby pro zemědělství v roce 2007 Excel PDF
Tab. 19 Zpracování vlastních výrobků, poskytování služeb Excel PDF
Tab. 20 Vlastní spotřeba zemědělských výrobků v domácnosti (podniku) Excel PDF
Tab. 21 Nezemědělské činnosti pro rozvoj venkova Excel PDF

PODNIKY PRÁVNICKÝCH OSOB
Tab. 2 Převažující zaměření zemědělské činnosti Excel PDF
Tab. 3B Pracovníci podle věkových skupin za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 4B Pracovníci podle počtu odpracovaných hodin a přepočtení na plně zaměstnané za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 6 Obhospodařovaná zemědělská půda v ha Excel PDF
Tab. 9 Plochy, na které se vztahují podpory a subvence Údaje v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 25.11.2008) Excel PDF
Tab. 10 Ekologické zemědělství Excel PDF
Tab. 11 Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 - dokončení Excel PDF
Tab. 13 Stavy hospodářských zvířat k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 14 Statková hnojiva a jejich uskladnění Excel PDF
Tab. 15 Stroje a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 15A Specifikované jednotky strojů a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 16 Původ vody a způsob zavlažování Excel PDF
Tab. 17 Zavlažování v období od října 2006 do září 2007 Excel PDF
Tab. 18 Služby pro zemědělství v roce 2007 Excel PDF
Tab. 19 Zpracování vlastních výrobků, poskytování služeb Excel PDF
Tab. 20 Vlastní spotřeba zemědělských výrobků v domácnosti (podniku) Excel PDF
Tab. 21 Nezemědělské činnosti pro rozvoj venkova Excel PDF

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Tab. 2 Převažující zaměření zemědělské činnosti Excel PDF
Tab. 3B Pracovníci podle věkových skupin za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 4B Pracovníci podle počtu odpracovaných hodin a přepočtení na plně zaměstnané za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 6 Obhospodařovaná zemědělská půda v ha Excel PDF
Tab. 9 Plochy, na které se vztahují podpory a subvence Excel PDF
Tab. 10 Ekologické zemědělství Excel PDF
Tab. 11 Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 - dokončení Excel PDF
Tab. 13 Stavy hospodářských zvířat k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 14 Statková hnojiva a jejich uskladnění Excel PDF
Tab. 15 Stroje a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 15A Specifikované jednotky strojů a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 16 Původ vody a způsob zavlažování Excel PDF
Tab. 17 Zavlažování v období od října 2006 do září 2007 Excel PDF
Tab. 18 Služby pro zemědělství v roce 2007 Excel PDF
Tab. 19 Zpracování vlastních výrobků, poskytování služeb Excel PDF
Tab. 20 Vlastní spotřeba zemědělských výrobků v domácnosti (podniku) Excel PDF
Tab. 21 Nezemědělské činnosti pro rozvoj venkova Excel PDF

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Tab. 2 Převažující zaměření zemědělské činnosti Excel PDF
Tab. 3B Pracovníci podle věkových skupin za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 4B Pracovníci podle počtu odpracovaných hodin a přepočtení na plně zaměstnané za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 6 Obhospodařovaná zemědělská půda v ha Excel PDF
Tab. 9 Plochy, na které se vztahují podpory a subvence Excel PDF
Tab. 10 Ekologické zemědělství Excel PDF
Tab. 11 Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 - dokončení Excel PDF
Tab. 13 Stavy hospodářských zvířat k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 14 Statková hnojiva a jejich uskladnění Excel PDF
Tab. 15 Stroje a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 15A Specifikované jednotky strojů a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 16 Původ vody a způsob zavlažování Excel PDF
Tab. 17 Zavlažování v období od října 2006 do září 2007 Excel PDF
Tab. 18 Služby pro zemědělství v roce 2007 Excel PDF
Tab. 19 Zpracování vlastních výrobků, poskytování služeb Excel PDF
Tab. 20 Vlastní spotřeba zemědělských výrobků v domácnosti (podniku) Excel PDF
Tab. 21 Nezemědělské činnosti pro rozvoj venkova Excel PDF

SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Tab. 2 Převažující zaměření zemědělské činnosti Excel PDF
Tab. 3B Pracovníci podle věkových skupin za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 4B Pracovníci podle počtu odpracovaných hodin a přepočtení na plně zaměstnané za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 6 Obhospodařovaná zemědělská půda v ha Excel PDF
Tab. 9 Plochy, na které se vztahují podpory a subvence Excel PDF
Tab. 10 Ekologické zemědělství Excel PDF
Tab. 11 Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 - dokončení Excel PDF
Tab. 13 Stavy hospodářských zvířat k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 14 Statková hnojiva a jejich uskladnění Excel PDF
Tab. 15 Stroje a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 15A Specifikované jednotky strojů a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 16 Původ vody a způsob zavlažování Excel PDF
Tab. 17 Zavlažování v období od října 2006 do září 2007 Excel PDF
Tab. 18 Služby pro zemědělství v roce 2007 Excel PDF
Tab. 19 Zpracování vlastních výrobků, poskytování služeb Excel PDF
Tab. 20 Vlastní spotřeba zemědělských výrobků v domácnosti (podniku) Excel PDF
Tab. 21 Nezemědělské činnosti pro rozvoj venkova Excel PDF

DRUŽSTVA
Tab. 2 Převažující zaměření zemědělské činnosti Excel PDF
Tab. 3B Pracovníci podle věkových skupin za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 4B Pracovníci podle počtu odpracovaných hodin a přepočtení na plně zaměstnané za období říjen 2006 až září 2007 Excel PDF
Tab. 6 Obhospodařovaná zemědělská půda v ha Excel PDF
Tab. 9 Plochy, na které se vztahují podpory a subvence Údaje v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 25.11.2008) Excel PDF
Tab. 10 Ekologické zemědělství Excel PDF
Tab. 11 Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 Excel PDF
Tab. 12 Využití půdy v roce 2007 - dokončení Excel PDF
Tab. 13 Stavy hospodářských zvířat k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 14 Statková hnojiva a jejich uskladnění Excel PDF
Tab. 15 Stroje a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 15A Specifikované jednotky strojů a zařízení k 30. 9. 2007 Excel PDF
Tab. 16 Původ vody a způsob zavlažování Excel PDF
Tab. 17 Zavlažování v období od října 2006 do září 2007 Excel PDF
Tab. 18 Služby pro zemědělství v roce 2007 Excel PDF
Tab. 19 Zpracování vlastních výrobků, poskytování služeb Excel PDF
Tab. 20 Vlastní spotřeba zemědělských výrobků v domácnosti (podniku) Excel PDF
Tab. 21 Nezemědělské činnosti pro rozvoj venkova Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.08.2008
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.