Struktura mezd zaměstnanců - 2009

 
Kód: w-3109-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jitka Erhartová
E-mail: jitka.erhartova@czso.cz

Úvod Word PDF

Základní tabulky - dopočtené výsledky za ČR
A1 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd KZAM a pohlaví Excel PDF
A2 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle velikosti jednotky a pohlaví Excel PDF
A3 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle věku a pohlaví Excel PDF
A4 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle vzdělání a pohlaví Excel PDF
A5 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle odvětví a pohlaví Excel PDF
A6 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle finanční kontroly a pohlaví Excel PDF
A7 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle kolektivní smlouvy a pohlaví Excel PDF
A8 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle doby zaměstnání a pohlaví Excel PDF
A9 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle doby zaměstnání Excel PDF
A10 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy podle tříd KZAM Excel PDF
A11 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle pohlaví Excel PDF
A12 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle odvětví Excel PDF
A13 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle velikosti jednotky Excel PDF
A14 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle věku Excel PDF
A15 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle vzdělání Excel PDF
A16 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM Excel PDF
A17 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle doby zaměstnání Excel PDF
A18 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle vzdělání Excel PDF
A19 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd KZAM Excel PDF
A20 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd KZAM - muži Excel PDF
A21 Distribuce hrubých měsíčních mezd zaměstnanců podle hlavních tříd KZAM - ženy Excel PDF

Regionální tabulky - dopočtené výsledky za regiony
B1 Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy podle pohlaví v regionech Excel PDF
B2 Struktura průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech Excel PDF
B3 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd v oblastech Excel PDF
B4 Průměrné hrubé měsíční mzdy v regionech podle hlavních tříd KZAM Excel PDF

Analytické tabulky - údaje o vzorku šetření (nedopočtené výsledky)
C1 Počty zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy v jednotlivých zaměstnáních Excel PDF
C2 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle věku a vzdělání Excel PDF
C3 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví a vzdělání Excel PDF
C4 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví a věku Excel PDF
C5 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách KZAM podle věku Excel PDF
C6 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách KZAM podle vzdělání Excel PDF
C7 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách KZAM podle vzdělání - muži Excel PDF
C8 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách KZAM podle vzdělání - ženy Excel PDF
C9 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách KZAM podle odvětví Excel PDF
C10 Počty zaměstnanců a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v hlavních třídách KZAM podle velikosti jednotky Excel PDF
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.