Struktura bytového fondu - 2001

 
Kód: e-4112-03
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1. Domovní fond PDF
2. Vývoj bytového fondu PDF
2.1 Vývoj bytového fondu v letech 1970-2001
2.2. Reprodukce bytového fondu v letech 1991 - 2001
3. Neobydlené byty PDF
4. Struktura obydleného bytového fondu PDF
4.1 Stáří trvale obydlených bytů
4.2 Trvale obydlené byty podle velikosti
4.3 Vybavení trvale obydlených bytů
5. Úroveň bydlení PDF
6. Průměrná úroveň bydlení domácností PDF
7. Územní rozdíly PDF
Závěr

KARTOGRAMY
Přírůstek a úbytek trvale obydlených bytů v odbobí 1961 – 2001 JPG
Průměrný počet bytů v obydlených domech JPG
Rozdíly mezi okresní strukturou bytů podle počtu místností a strukturou ČR celkem JPG
Typologie bytů podle způsobu vytápění JPG
Průměrný počet m2 na osobu v obydleném bytě JPG
Podíl rodin se závislými dětmi žijících samostatně v bytě JPG
Počet trvale obydlených bytů na 100 cenzových domácností JPG

TABULKOVÁ PŘÍLOHA
Tab. 1 Vývoj domovního a bytového fondu v letech 1970 – 2001 Excel PDF
Tab. 2 Trvale obydlené domy s byty podle období výstavby, vlastníka a počtu bytů Excel PDF
Tab. 3 Trvale obydlené domy s byty podle technického vybavení domu Excel PDF
Tab. 4 Trvale obydlené domy s byty podle vlastníka, druhu domu a velikosti bytu Excel PDF
Tab. 5 Vývoj počtu neobydlených domů v letech 1980-2001 Excel PDF
Tab. 6 Trvale obydlené byty, bydlící osoby a cenzové domácnosti podle druhu domu, velikosti a kategorie bytu Excel PDF
Tab. 7 Trvale obydlené byty podle období výstavby (rekonstrukce) domu, druhu domu, velikosti a kategorie bytu Excel PDF
Tab. 8 Trvale obydlené byty podle počtu bydlících osob, cenzových domácností, obytných místností, obytné plochy, druhu domu, kategorie a velikosti bytu a období výstavby Excel PDF
Tab. 9 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu, druhu domu, velikosti a kategorie bytu Excel PDF
Tab. 10 Trvale obydlené byty podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání osoby v čele cenzové domácnosti uživatele bytu, podle velikosti, kategorie a právního důvodu užívání bytu a druhu domu Excel PDF
Tab. 11 Trvale obydlené byty podle období výstavby a technického vybavení Excel PDF
Tab. 12 Trvale obydlené byty podle druhu domu, právního důvodu užívání a technického vybavení Excel PDF
Tab. 13 Trvale obydlené byty podle druhu domu, počtu cenzových domácností, počtu osob v bytě, obytné plochy na osobu a počtu osob na obytnou místnost Excel PDF
Tab. 14 Trvale obydlené byty podle druhu domu, velikosti bytu a úrovně bydlení Excel PDF
Tab. 15 Trvale obydlené byty podle velikosti bytu, druhu domu a složení bytové domácnosti Excel PDF
Tab. 16 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a složení domácnosti Excel PDF
Tab. 17 Trvale obydlené byty podle počtu místností a složení domácnosti Excel PDF
Tab. 18 Trvale obydlené byty ekonomické aktivity osoby v čele cenzové domácnosti a složení domácnosti Excel PDF
Tab. 19 Trvale obydlené byty podle kategorie bytu a složení domácnosti Excel PDF
Tab. 20 Trvale obydlené byty podle věku osoby v čele cenzové domácnosti uživatele bytu a složení domácnosti Excel PDF
Tab. 21 Trvale obydlené byty podle obytné plochy na osobu a složení domácnosti Excel PDF
Tab. 22 Trvale obydlené byty podle průměrného počtu osob na místnost a složení domácnosti Excel PDF
Tab. 23 Trvale obydlené byty podle průměrné obytné plochy, období výstavby a právního důvodu užívání Excel PDF
Tab. 24 Vývoj počtu neobydlených bytů v letech 1970-2001 Excel PDF
Tab. 25 Domovní fond podle druhu, vlastnictví a krajů Excel PDF
Tab. 26 Domovní fond podle počtu bytů, materiálu nosných zdí, nadzemních podlaží a krajů Excel PDF
Tab. 27 Trvale obydlené byty podle druhu domu, právního důvodu užívání a krajů Excel PDF
Tab. 28 Trvale obydlené byty podle technické vybavenosti a krajů Excel PDF
Tab. 29 Trvale obydlené byty podle stáří domu, kategorie bytu a krajů Excel PDF
Tab. 30 Trvale obydlené byty podle velikosti, charakteristik úrovně bydlení a krajů Excel PDF
Tab. 31 Trvale obydlené byty podle počtu osob a krajů Excel PDF
Tab. 32 Bydlení rodin se závislými dětmi podle krajů Excel PDF
Tab. 33 Základní údaje o domovním a bytovém fondu podle okresů Excel PDF
Tab. 34 Vybrané ukazatele úrovně bydlení podle okresů Excel PDF
Tab. 35 Základní údaje o domovním a bytovém fondu ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 36 Vybrané ukazatele úrovně bydlení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Excel PDF

Zveřejněno dne: 01.09.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.