Středočeský kraj zůstane nejlidnatějším krajem i v roce 2050

 

22. 01. 2014

Středočeský kraj a Hlavní město Praha budou jedinými kraji, jejichž počet obyvatel by měl být v roce 2050 vyšší než dnes. Nejvíce obyvatel ubude v Moravskoslezském kraji. Všechny kraje čeká stárnutí. Nejmladší obyvatele budou mít Praha a Střední Čechy, naopak nejstarší budou kraje Zlínský a Vysočina. V žádném kraji by počty narozených dětí neměly být vyšší, než byly v nedávné vlně zvýšené porodnosti.

I v polovině století bude nejlidnatějším krajem Středočeský kraj, počet obyvatel se zvýší ze současných 1,29 mil. na 1,49 mil. Nezmění se situace ani na druhém místě, které si udrží Hlavní město Praha, kde počet obyvatel do roku 2050 vzroste z 1,25 mil. na 1,39 mil. „V Praze a ve Středočeském kraji bude v roce 2050 žít téměř 30 % obyvatel České republiky. Pouze u těchto dvou krajů očekáváme růst počtu obyvatel,“ přibližuje výsledky projekce obyvatelstva v krajích Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Největší úbytky obyvatelstva by měly pokračovat v Moravskoslezském kraji: do poloviny století by se měl počet obyvatel snížit o jednu pětinu. V polovině 20. let kraj ztratí současnou pozici třetího nejpočetnějšího kraje a předstihne ho Jihomoravský kraj.

Počty narozených dětí vyšší nebudou
V poslední vlně zvýšené porodnosti vrcholil počet živě narozených dětí v roce 2008, kdy bylo dosaženo maximum celkem v 10 krajích. V Plzeňském, Královéhradeckém a Olomouckém to bylo v roce 2009 a v Praze ještě o rok později. V následujících letech se počty živě narozených dětí snižovaly a ani v budoucnu se k maximům z let 2008–2010 kraje nepřiblíží. Díky vyšší porodnosti v prvním desetiletí toho století sice dojde ve 30. letech k mírnému zvýšení počtu narozených, nejpozději po roce 2042 by ve všech krajích, kromě Prahy, měly počty živě narozených dětí opět klesat.

Zestárnou všechny kraje
Ve všech krajích se do poloviny století zvýší podíl 65 a víceletých osob v populaci. „Nejvýrazněji by měl narůst podíl starších osob v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde je aktuálně jeden z nejnižších. Naopak, díky stěhování by se nejmladšími kraji mohly stát Praha a Středočeský kraj. Praha přitom dnes patří k nejstarším,“ říká Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky ČSÚ. V Hlavním městě Praha a Středočeském kraji by podíl osob ve věku 65 a více let neměl překonat hranici 30 %, zatímco v kraji Zlínském a Vysočina by měl přesáhnout 34 %. Průměrný věk obyvatel vzroste v jednotlivých krajích o šest až devět let, v Praze jen o necelé tři roky.

Kompletní výsledky Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 naleznete na webu ČSÚ: www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2050-ua08v25hx9

Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050 navazuje na střední variantu Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2100 vydanou v červenci 2013 (www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2100-n-fu4s64b8h4). Výsledky projekce jsou založeny na předpokladech budoucího vývoje plodnosti, úmrtnosti a migrace v jednotlivých krajích. Prvním projektovaným rokem je rok 2013, posledním 2050, resp. počet obyvatel a jeho složení podle pohlaví a věku k 1. 1. 2051.


Kontakty:
Mgr. Michaela Němečková
Oddělení demografické statistiky ČSÚ
Tel.: 274 052 184
E-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Mgr. Terezie Štyglerová
Oddělení demografické statistiky ČSÚ
Tel.: 274 054 063
E-mail: terezie.styglerova@czso.cz


  • ČSÚ TZ 140122 Projekce krajů.docx