Středočeský kraj je nejmladším krajem ČR

 

11. 9. 2014

Nejlidnatějším krajem je od roku 2010 Středočeský kraj, o rok později se stal zároveň i krajem nejmladším. Demografické stárnutí probíhá ve všech krajích, stejně jako dlouhodobé zlepšování úmrtnosti či růst podílu dětí narozených mimo manželství. Na Moravě a na Vysočině lidé častěji uzavírají manželství a méně se rozvádějí.


Ke konci roku 2013 žilo v České republice 10,512 mil. osob. Od roku 2003 přibylo v ČR více než 300 tis. obyvatel, nejvíce ve Středočeském kraji (166,5 tis.) a v Praze (77,6 tis.). „Naopak nejvíce obyvatel ubylo v Moravskoslezském kraji, kde úbytek dosáhl 34,1 tisíce“, říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Středočeský kraj od roku 2003 relativně omládl (průměrný věk 40,6 let v roce 2013) a zůstal jediným krajem v ČR, kde převažuje počet dětí nad počtem seniorů. Průměrný věk se však zvyšuje ve všech krajích, nejvyšší byl zaznamenán v Praze, Královéhradeckém a Zlínském kraji (shodně 42 let). „V Praze, Královéhradeckém a dále v Kraji Vysočina je zároveň nejdelší střední délka života. V roce 2013 byla její hodnota nejvyšší v Praze (77,3 let u mužů, 82,1 let u žen), nejnižší ji měli obyvatelé Ústeckého kraje (73 let u mužů a 79 let u žen). Za posledních 10 let se naděje dožití v jednotlivých krajích zvýšila o 2 až 3,5 roku, v průměru za muže i ženy nejvíce v Praze a Libereckém kraji. Více let se dožívají ženy, regionálně v rozmezí o pět až sedm let,“ upozorňuje Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Výrazně je regionálně diferencován podíl dětí narozených mimo manželství, který byl loni nejvyšší v Karlovarském (61 %) a Ústeckém kraji (59 %), nejnižší ve Zlínském kraji (37 %), Praze a na Vysočině (shodně 39 %). Středočeský kraj byl v roce 2013 krajem s nejvyšší plodností, naopak v Praze, Zlínském a Moravskoslezském kraji byla plodnost nejnižší. Praha je také krajem, kde ženy zakládají rodinu nejpozději, v roce 2013 v průměru ve 30,1 letech, zatímco ženy žijící na severozápadě Čech o 3,5 roku dříve.

Do vyššího věku se posunují také sňatky. Nejvyšší sňatečnost a zároveň nejnižší rozvodovost je tradičně na Moravě a na Vysočině. „Tradiční formování rodiny na Vysočině se odráží i v jedné z nejnižších úrovní indukované potratovosti“, upřesňuje Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky.


Kontakt:

Mgr. Michaela Němečková
Oddělení demografické statistiky ČSÚ
Tel.: 274 052 184
E-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Ing. Tomáš Chrámecký
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel. 274 052 765
GSM: 737 280 892
e-mail: tomas.chramecky@czso.cz


  • ČSÚ TK Obyvatelstvo TZ.docx
  • Prezentace z tiskové konference