Mzdy učitelů v regionálním školství - 2012–2019


Střední školy
Tab. 4.1: Mzdy učitelů na středních školách podle pohlaví – základní ukazatele Excel PDF
Tab. 4.2a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na středních školách podle jejich věku Excel PDF
Tab. 4.2b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů na středních školách podle jejich věku Excel PDF
Tab. 4.3a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na středních školách podle délky jejich posledního zaměstnání Excel PDF
Tab. 4.3b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů na středních školách podle délky jejich posledního zaměstnání Excel PDF
Tab. 4.4a: Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na středních školách v krajích ČR Excel PDF
Tab. 4.4b: Medián hrubé měsíční mzdy učitelů na středních školách v krajích ČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 16.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.