Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - v roce 2012 (předběžné výsledky)

 
Kód: e-4001-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (10. revize MKN) Word PDF
Tab. 1.1. Pohyb obyvatelstva (absolutní údaje) podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 1.2. Pohyb obyvatelstva (relativní údaje) podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 1.3. Přírůstek obyvatelstva podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 1.4. Počet obyvatel podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 1.5. Bilance počtu obyvatel ve městech České republiky Excel PDF
Tab. 2.1. Narození podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 3.1. Zemřelí podle příčin smrti za oblasti, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 3.1.1. Zemřelí muži podle příčin smrti za oblasti, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 3.1.2. Zemřelé ženy podle příčin smrti za oblasti, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 4.1. Rozvody podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 5.1. Přistěhovalí podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 5.2. Vystěhovalí podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 5.3. Přistěhovalí z ciziny podle státního občanství Excel PDF
Tab. 5.4. Vystěhovalí do ciziny podle státního občanství Excel PDF
Tab. 5.5. Saldo zahraničního stěhování podle státního občanství Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.