Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. až 2. čtvrtletí 2011

 
Kód: e-4001-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (10. revize MKN) Word PDF
Tab. 1.1. Pohyb obyvatelstva (absolutní údaje) podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 1.2. Pohyb obyvatelstva (relativní údaje) podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 1.3. Přírůstek obyvatelstva podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 1.4. Počet obyvatel podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 2.1. Narození podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 3.1. Zemřelí podle příčin smrti za oblasti, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 3.1.1. Zemřelí muži podle příčin smrti za oblasti, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 3.1.2. Zemřelé ženy podle příčin smrti za oblasti, kraje a okresy Excel PDF
Tab. 4.1. Rozvody podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 5.1. Přistěhovalí podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 5.2. Vystěhovalí podle oblastí, krajů a okresů Excel PDF
Tab. 5.3. Přistěhovalí z ciziny podle státního občanství Excel PDF
Tab. 5.4. Vystěhovalí do ciziny podle státního občanství Excel PDF
Tab. 5.5. Saldo zahraničního stěhování podle státního občanství Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.