Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) v ČR - 2013

 
Kód: 211001-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

METODICKÁ ČÁST Word PDF
ANALYTICKÁ ČÁST
1. Základní údaje GBAORD Word PDF
2. GBAORD podle socioekonomických cílů NABS 1992 Word PDF
3. GBAORD podle socioekonomických cílů NABS 2007 Word PDF
4. Mezinárodní srovnání Word PDF
TABULKOVÁ ČÁST
Tab. 1 GBAORD podle SEO a typu podpory v roce 2013 Excel PDF
Tab. 2 GBAORD podle SEO a hlavních poskytovatelů v roce 2013 Excel PDF
Tab. 3 GBAORD podle SEO a institucionálních sektorů v roce 2013 Excel PDF
Tab. 4 GBAORD podle SEO a hlavních příjemců v roce 2013 Excel PDF
Tab. 5 GBAORD podle SEO a krajů v roce 2013 (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 6 Celkové státní rozpočtové výdaje a dotace na VaV podle SEO v období 2000 až 2013 Excel PDF
Tab. 7 Účelové státní rozpočtové výdaje a dotace na VaV podle SEO v období 2000 až 2013 Excel PDF
Tab. 8a GBAORD v roce 2013 - Průzkum a využití zdrojů Země (SEO 01) Excel PDF
Tab. 8b v období 2000 až 2013 - Průzkum a využití zdrojů Země (SEO 01) Excel PDF
Tab. 9a GBAORD v roce 2013 - Infrastruktura a uzemní plánování (SEO 02) Excel PDF
Tab. 9b GBAORD v období 2000 až 2013 - Infrastruktura a uzemní plánování (SEO 02) Excel PDF
Tab. 10a GBAORD v roce 2013 - Ochrana životního prostředí (SEO 03) Excel PDF
Tab. 10b GBAORD v období 2000 až 2013 - Ochrana životního prostředí (SEO 03) Excel PDF
Tab. 11a GBAORD v roce 2013 - Ochrana a zlepšování lidského zdraví (SEO 04) Excel PDF
Tab. 11b GBAORD v období 2000 až 2013 - Ochrana a zlepšování lidského zdraví (SEO 04) Excel PDF
Tab. 12a GBAORD v roce 2013 - Výroba, distribuce a racionální využití energie (SEO 05) Excel PDF
Tab. 12b GBAORD v období 2000 až 2013 - Výroba, distribuce a racionální využití energie (SEO 05) Excel PDF
Tab. 13a GBAORD v roce 2013 - Zemědělská výroba a technologie (SEO 06) Excel PDF
Tab. 13b GBAORD v období 2000 až 2013 - Zemědělská výroba a technologie (SEO 06) Excel PDF
Tab. 14a GBAORD v roce 2013 - Průmyslová výroba a technologie (SEO 07) Excel PDF
Tab. 14b GBAORD v období 2000 až 2013 - Průmyslová výroba a technologie (SEO 07) Excel PDF
Tab. 15a GBAORD v roce 2013 - Společenské struktury a vztahy (SEO 08) Excel PDF
Tab. 15b GBAORD v období 2000 až 2013 - Společenské struktury a vztahy (SEO 08) Excel PDF
Tab. 16a GBAORD v roce 2013 - Průzkum a využití vesmíru (SEO 09) Excel PDF
Tab. 16b GBAORD v období 2000 až 2013 - Průzkum a využití vesmíru (SEO 09) Excel PDF
Tab. 17a GBAORD v roce 2013 - Všeobecný výzkum na vysokých školách (SEO 10) Excel PDF
Tab. 17b GBAORD v období 2000 až 2013 - Všeobecný výzkum na vysokých školách (SEO 10) Excel PDF
Tab. 18a GBAORD v roce 2013 - Neorientovaný výzkum (SEO 11) Excel PDF
Tab. 18b GBAORD v období 2000 až 2013 - Neorientovaný výzkum (SEO 11) Excel PDF
Tab. 19 GBAORD podle hlavních SEO (NABS 2007) v roce 2013 Excel PDF
Tab. 20 GBAORD podle hlavních SEO (NABS 2007) v období 2005 až 2013 PDF
Tab. 21 Celkové GBAORD – mezinárodní srovnání Excel PDF
Tab. 22 GBAORD jako procentní podíl na HDP – mezinárodní srovnání Excel PDF
Tab. 23 GBAORD jako procentní podíl na celkových veřejných výdajích – mezinárodní srovnání Excel PDF
PŘÍLOHA
Příloha 1: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 1992) Word PDF
Příloha 2: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 2007) Word PDF
Příloha 3: Internetové odkazy Word PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.