Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) v ČR - 2009

 
Kód: e-9611-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Václav Sojka
E-mail: vaclav.sojka@czso.cz

METODICKÁ ČÁST PDF
ANALYTICKÁ ČÁST
1. Základní údaje GBAORD 2009 PDF
2. GBAORD podle socioekonomických cílů NABS 1993
2.1 Průzkum a využití zdrojů Země PDF
2.2 Infrastruktura a územní plánování PDF
2.3 Ochrana životního prostředí PDF
2.4 Ochrana a zlepšování lidského zdraví PDF
2.5 Výroba, distribuce a racionální využití energie PDF
2.6 Zemědělská výroba a technologie PDF
2.7 Průmyslová výroba a technologie PDF
2.8 Společenské struktury a vztahy PDF
2.9 Průzkum a využití vesmíru PDF
2.10 Všeobecný výzkum na vysokých školách PDF
2.11 Neorientovaný výzkum PDF
2.12 Ostatní civilní výzkum PDF
2.13 Obrana PDF
3. GBAORD podle socioekonomických cílů NABS 2007 PDF
4. Mezinárodní srovnání PDF

TABULKOVÁ ČÁST
Tab. 1 GBAORD podle hlavních socioekonomických směrů a typu podpory v roce 2009 Excel PDF
Tab. 2 GBAORD podle hlavních socioekonomických směrů a typu příjemce v roce 2009 Excel PDF
Tab. 3 GBAORD podle hlavních socioekonomických směrů a krajů v roce 2009 Excel PDF
Tab. 4 GBAORD podle SEO a velikosti podniku v podnikatelském sektoru v roce 2009 Excel PDF
Tab. 5 GBAORD podle CZ-NACE rev. 2 a formy podpory v podnikatelském sektoru v roce 2009 Excel PDF
Tab. 6 GBAORD podle hlavních socioekonomických směrů (NABS 1992); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 7 Průzkum a využití zdrojů Země (kapitola 01); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 8 Infrastruktura a územní plánování (kapitola 02); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 9 Ochrana životního prostředí (kapitola 03); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 10 Ochrana a zlepšování lidského zdraví (kapitola 04); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 11 Výroba, distribuce a racionální využití energie (kapitola 05); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 12 Zemědělská výroba a technologie (kapitola 06); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 13 Průmyslová výroba a technologie (kapitola 07); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 14 Společenské struktury a vztahy (kapitola 08); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 15 Průzkum a využití vesmíru (kapitola 09); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 16 Všeobecný výzkum na vysokých školách (kapitola 10); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 17 Neorientovaný výzkum (kapitola 11); 2007–2009 Excel PDF
Tab. 18 Státní rozpočtové výdaje a dotace na VaV podle hlavních SEO; 2007–2010 Excel PDF
Tab. 19 GBAORD podle hlavních socioekonomických směrů (NABS 2007); 2006–2009 Excel PDF
Tab. 20 GBAORD jako podíl na HDP ve vybraných zemích; 2001–2008 Excel PDF
Tab. 21 GBAORD jako podíl na celkovém státním rozpočtu ve vybraných zemích; 2001–2008 Excel PDF

PŘÍLOHA
Příloha 1: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 1994) – seznam jednotlivých socioekonomických směrů PDF
Příloha 2: Nomenklatura pro analýzu a srovnání vědeckých programů a rozpočtů (NABS 2007) – seznam jednotlivých socioekonomických směrů PDF
Příloha 3: Internetové odkazy PDF
Celá publikace (4,9 MB) PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.