Statistiky IT na konferenci Statistics investment in the future, 2009

 

Při příležitosti 90. výročí existence oficiální České statistiky byla v letošním roce uspořádána mezinárodní konference Statistics investment in the future, která se konala 14. a 15. září v kongresovém centru České národní banky. Tuto konferenci pořádal Český statistický úřad ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) a Vysokou školou ekonomickou (VŠE). Konferenci zahájili předseda vlády ČR Jan Fischer, guvernér ČNB Zdeněk Tůma a rektor VŠE Richard Hindls. Úvodní části konference se zúčastnili také generální ředitel Eurostatu Walter Radermacher a Joaquim Oliveira Martins z OECD.
Konference se skládala z 21 tématických bloků, které pokrývaly širokou oblast statistiky. Informační technologie byly zastoupeny ve dvou blocích: Statistika informační společnosti a Statistika informační ekonomiky. Každý z těchto dvou bloků obsahoval 4 přednášky.

Přednášky a materiály k nim naleznete na následujících odkazech:

 • Statistika Informační společnosti Developing the statistical system through partnership with users
 • Daniel April, Statistics Canada
 • dokument
 • přednáška
 • Producing ICT indicators in developing countries: challenges and initiatives
 • José Cervera-Ferri, Nevstat, Spain; Susan Teltscher, International Telecommunication Union
 • dokument
 • přednáška
 • Progress and challenges of measuring of the information society in Latin America and Caribbean ICT
 • Mariana Balboni, UN-ECLAC, Chile
 • dokument
 • přednáška
 • The determinants of ICT expenditures by households: a micro data analysis
 • Vincenzo Spiezia and Pierre Montagnier, OECD
 • dokument
 • přednáška
 • E-government from the viewpoint of statistics
 • Eva Skarlandtová, Czech Statistical Office
 • dokument
 • Statistika Informační ekonomiky Micro data analysis of the internet use in Europe
 • Albrecht Wirthmann, Eurostat
 • dokument
 • přednáška
 • ICT impact assessment by linking data
 • Tony Clayton, Mark Franclin and Peter Stam, UK office for National Statistics
 • dokument
 • přednáška
 • Assessing the impact of ICT use on PISA scores
 • Vincenzo Spiezia, OECD
 • dokument
 • přednáška
 • Skills information technology and productivity
 • Eva Hagsten, Statistics Sweden
 • dokument
 • přednáška
 • Při příležitosti konference byla vydána publikace Informační ekonomika v číslech 2009, která obsahuje základní statistické informace o IT odbornících, Výdajích a investicích v oblasti ICT, Výzkumu, vývoji a patentech v oblasti ICT, Zahraničním obchodu s ICT a o situaci v ICT sektoru.
 • Statistická data týkající se rozšíření informačních technologií v hlavních oblastech naší společnosti naleznete v publikaci Informační společnost v číslech 2009. Základní statistické informace zde obsažené se týkají IT infrastruktury a využívání informačních technologií v domácnostech, mezi jednotlivci, v podnicích, ve veřejné správě, ve školství a ve zdravotnictví. Ukazatele, které jsou v této brožurce prezentovány, vypovídají o stavu informační společnosti v České republice a v zemích Evropské unie.

 • Kontaktní osoba pro statistiky Informačních technologií na ČSÚ:
  Ing. Martin Mana
  tel: 274 052 369
  martin.mana@czso.cz