Statistika&My má zcela nový design

 

28. března 2018

 

Mnoha soutěžemi oceňovaný odborný časopis Statistika&My má zcela nový design. Český statistický úřad jej představuje v aktuálním vydání. Změnila se nejen titulní strana, ale i celkové pojetí. Časopis přináší vzdušnější a dynamičtější řešení textů, grafů i tabulek.

„Nová grafická podoba Statistiky&My je mnohem atraktivnější. Věřím, že přiláká zájem mnoha nových čtenářů a že se bude líbit i našim stávajícím příznivcům. Časopis slouží zejména ke statistické osvětě a nový vzhled k tomu přispívá. Statistiku totiž prezentuje jako živý, moderní a zajímavý obor,“ sdělil předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Obálka nabízí jednodušší koncept s více obrazovými prvky a upoutávkami na aktuální obsah čísla. „Titulní strana vychází z potřeb distribuovaných informací a z moderní informační grafiky, která směruje čtenáře rychle a přehledně k tématům, která v časopise hledá. Tomu odpovídá i modernizace sekcí a rubrik časopisu s prioritou přehlednosti a úplnosti zprostředkovaných dat a informací,“ uvádí marketingový specialista Milan Kašík, autor návrhu nového layoutu.

Text na vnitřních stranách je nyní rozdělen do pěti sloupců, což umožňuje variabilnější práci s textem a obrazovou složkou. Nově jsou u jednotlivých článků zveřejňovány i fotografie autorů.

Úprav se dočkal také obsah časopisu. Novou pravidelnou rubrikou je anketa mezi pěti respondenty z řad odborné veřejnosti, která se věnuje aktuální otázce spojené s tématem vydání.

Grafická podoba magazínu se mění po pěti letech. Navazuje na rozhodnutí redakce zachovat konkurenceschopnost Statistiky&My mezi jinými periodiky. „Reagujeme na změny v oblasti médií a na aktuální vývoj vydavatelských trendů. Chceme jít s dobou, a proto i prostřednictvím grafiky ukazujeme, že jsme moderní úřad a že o statistice lze informovat poutavým způsobem,“ doplnil ředitel odboru vnější komunikace ČSÚ a šéfredaktor Michal Novotný.

Elektronická verze Statistiky&My je k zhlédnutí zdarma na webu www.statistikaamy.cz.

 

Statistika&My vznikla v roce 2011. Vychází desetkrát ročně, a to v tištěné i elektronické verzi. Informuje o ekonomickém, sociálním, environmentálním a demografickém vývoji v Česku a ve světě a o aktuálním dění v ČSÚ. Magazín získal řadu ocenění. Naposledy vloni, kdy obdržel cenu Grand Prix za obsah v 15. ročníku soutěže Zlatý středník v kategorii G2C časopis a noviny veřejné a státní správy a také první místo ve čtvrtém ročníku soutěže Fénix Content Marketing v kategorii B2E noviny a časopisy státní správy a veřejného sektoru.Kontakt
Petra Báčová
tisková mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 778 727 232
E petra.bacova@czso.cz | Twitter @statistickyurad

 

  • csu_tz180328_statistika_my_ma_zcela_novy_design.docx
  • Vyjádření předsedy ČSÚ Marka Rojíčka
    (soubor mp3)
  • Vyjádření ředitele odboru vnější komunikace ČSÚ Michala Novotného
    (soubor mp3)