Statistika rodinných účtů sleduje od roku 2008 vydání domácností za regulační poplatky ve zdravotnictví

 


Statistika rodinných účtů sleduje od roku 2008 vydání domácností
za regulační poplatky ve zdravotnictví


V souvislosti se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví začal Český statistický úřad na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci pravidelného zjišťování statistiky rodinných účtů tyto poplatky samostatně sledovat.

Za celé 1. čtvrtletí letošního roku vynaložili členové domácností zpravodajského souboru za regulační poplatky ve zdravotnictví (placené za ambulantní lékařskou péči, návštěvy stomatologů, za léky a za pobyt v léčebných zařízeních) průměrně 155 Kč na osobu, přičemž dvě třetiny z této částky připadají na regulační poplatky za léky na předpis a za ambulantní lékařskou péči. Vydání za regulační poplatky tvořila necelých 20 % celkových vydání za zdraví a pouze 0,6 % spotřebních vydání.

Oproti 1. čtvrtletí roku 2007 vzrostla vydání za zdraví o cca 30 %, což znamenalo přibližně dvakrát rychlejší růst než mezi 1. čtvrtletími let 2007 a 2006; bez zahrnutí vydání za regulační poplatky by byl růst pouze šestiprocentní. Vydání za léky na předpis vzrostla čtvrtletně o 83 Kč na osobu (relativně o 54 %), přičemž dvě třetiny tohoto růstu představují nově zavedené regulační poplatky.

Pro zájemce jsou v informačním servisu ČSÚ k dispozici tabulky s podrobnějšími údaji.

  • tz080605zdravi.doc
  • Tab. Vydání domácností na zdraví v prvních čtvrtetích let 2006 až 2008 podle statistiky rodinných účtů