Statistika&My - časopis

 

 
Obálka časopisu Statistika&MY   Úvod
Aktuální vydání

Redakční rada
Kontakt


Časopis Statistika a My je měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.

ISSN 1804-7149
ev. č. MK ČR E 19925