Statistika volných pracovních míst

 

Experimentální statistiky

Český statistický úřad se od roku 2020 rozhodl zavést počet volných pracovních míst jako nový ukazatel do výkazu Práce 2-04 a získávat tak celorepublikové počty jako protiváhu počtu volných pracovních míst evidovaných na Úřadu práce ČR. Zatím jde o experimentální statistiku, která je ve vývoji, a předpokládá se další rozvoj ve spolupráci s odbornou veřejností a se Statistickým úřadem Evropské unie (Eurostatem).

Údaj o volných pracovních místech koncepčně zapadá do metodiky výkaznictví o práci a mzdách, tedy ke čtvrtletnímu výkazu Práce 2-04.

Volným pracovním místem se rozumí místo nově vytvořené, uvolněné odchodem zaměstnance, nebo které se má brzy uvolnit. Zároveň je podmínkou, že zaměstnavatel podniká aktivní kroky k nalezení vhodného uchazeče. Uvádějí se pouze místa v pracovním poměru. Metodickému pojetí volného pracovního místa naopak neodpovídají práce přechodného charakteru, kde se nepředpokládá uzavření řádné pracovní smlouvy, tedy zejména dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Vykázaný údaj není nijak navázán na hlášení volných pracovních míst na Úřad práce ČR.

  • Počet volných pracovní míst podle odvětví - sekce CZ NACE