Statistika rodinných účtů (SRÚ) - Metodika v roce 2017

 

Statistika rodinných účtů (SRÚ) v r. 2017

V rámci harmonizace metodiky na mezinárodní standardy sociálních statistik byla od r. 2015 připravována reforma šetření SRÚ a v r. 2017 byl v praxi implementován nový model šetření SRÚ. Hlavními důvody této reformy byly:

  • přechod od kvótního výběru na náhodný výběr;
  • snížení zátěže respondentů (domácností);
  • finanční úspora.

SRÚ má v České republice dlouholetou tradici, ČSÚ provádí pravidelné celoroční šetření SRÚ od r. 1957. Do r. 2016 byl výběr domácností pro šetření SRÚ zajišťován kvótním výběrem. Oporou pro stanovení kvót byly struktury domácností z šetření Životní podmínky (národní modul šetření EU-SILC). Jednotkou výběru a zpravodajskou jednotkou šetření SRÚ byla hospodařící domácnost, která v průběhu roku vyplňovala veškeré výdaje domácnosti do 12 měsíčních peněžních deníků strukturovaných dle kategorií Klasifikace individuální spotřeby (COICOP).

S ohledem na sjednocení s mezinárodní metodikou bylo v r. 2016 spuštěno pilotní šetření nového modelu SRÚ, které by splňovalo podmínky náhodného výběru hospodařících domácností.  S ohledem na jednotnost dat, zkrácení rozhovoru a finanční náklady byla zvolena varianta integrace šetření SRÚ do šetření Životní podmínky (národní modul šetření EU-SILC), která je výrazně úspornější než samostatné šetření založené na náhodném výběru. Domácnosti již tedy nebudou oslovovány a nabírány do šetření záměrně dle určených kvót (podle skupin domácností, počtu dětí a příjmových pásem), ale pro účast v šetření SRÚ mohou být již osloveny pouze domácnosti, které byly náhodně vybrané v rámci šetření Životní podmínky. Tuto spolupráci bude možné zopakovat ještě v následujícím roce, avšak v jiném referenčním období.

Referenční období vedení Deníku zpravodajské domácnosti je 2krát 4 týdny. Domácnost tak již nevyplňuje do Deníku své výdaje po dobu celého roku, ale Deník vede pouze necelé dva měsíce. Forma Deníku byla zjednodušena na kontinuální vedení po jednotlivých dnech s tím, že domácnost nemusí zapisovat do Deníku všechny své výdaje, ale pouze ty výdaje, na které nedostane (v obchodě, restauraci apod.) účtenky. Účtenky domácnost vkládá do kapes Deníku a nemusí je tak opisovat, čímž se jí vedení Deníku značně zjednodušilo. V případě zájmu domácnosti si některé účtenky ponechat (např. z důvodu reklamace zboží) a neodevzdávat je s Deníkem, je možné tyto účtenky ofotit, zkopírovat nebo zapsat do Deníku. Součástí Deníku jsou i informace týkající se potravin a nápojů získaných z vlastního domácího hospodářství (např. vejce, brambory, ovoce, zelenina, maso apod.).

Vlastní šetření SRÚ v domácnosti probíhá krátkým rozhovorem s otázkami na složení domácnosti, údaji o domě, bytě a vybavení domácnosti, domácím hospodářství a pravidelných platbách s vyšší než měsíční frekvencí (např. za vzdělávání, dopravu, pojištění apod.). Vzhledem k tomu, že referenční období vedení Deníku jsou pouze 2krát 4 týdny a výsledky šetření budou publikovány pro strukturu výdajů domácností za celý rok, domácnost vyplní i dotazník na retrospektivní výdaje za oděvy a obuv (za poslední 3 měsíce) a za vybavení domácnosti, údržbu domu a bytu, zdraví, volný čas apod. (za posledních 12 měsíců).

Za účast v šetření SRÚ (úvodní rozhovor + vedení Deníku) domácnost obdrží od ČSÚ finanční odměnu.

Šetření SRÚ 2017 probíhá formou CAPI (tazatel využívá k zápisu odpovědí elektronický dotazník v notebooku) případně formou PAPI (tazatel využívá k zápisu odpovědí papírový dotazník, který pak přepíše do elektronické verze). Specializovaní zpracovatelé ČSÚ pak pořídí účtenky a záznamy z Deníků v elektronickém programu a zatřídí jednotlivé položky výdajů domácností do podrobné mezinárodní klasifikace COICOP.

Šetření SRÚ je jedinečným zdrojem dat o výdajích domácností a o jeho významu a důležitosti vypovídají hlavní uživatelé těchto údajů: statistika spotřebitelských cen (pro indexy životních nákladů a váhy spotřebního koše), statistika národních účtů (pro konečnou spotřebu domácností), ministerstvo práce a sociálních věcí (jako podklad pro výpočty sociálních dávek), univerzity a výzkumné instituce a také mezinárodní organizace (Eurostat, OECD apod. pro mezinárodní srovnání).

Předmětem šetření SRÚ nejsou krátkodobé (čtvrtletní) konjunkturální statistiky, ale především struktura výdajů domácností (výdaje za potraviny, bydlení, energie, bytové vybavení, zdraví, dopravu, vzdělávání, volný čas apod.). S ohledem na změnu metodiky šetření SRÚ lze předpokládat, že dojde ke zlomu dlouhodobé časové řady výdajů SRÚ.