Statistika & My se podrobněji podívala na život seniorů

 

23. května 2022

Ústředním tématem květnového vydání časopisu Statistika & My jsou tentokrát senioři, jejich život a sociální a ekonomická situace. Jednotlivé příspěvky mapují nejen to, kolik seniorů v Česku žije a jak rychle přibývají, ale také to, jaké mají příjmy a výdaje, jak se uplatňují na trhu práce či jak jsou na tom se zdravím. Zajímavé výsledky ukázal rovněž průzkum sportovních aktivit vykonávaných osobami v seniorském věku.

Rozhovor do květnové Statistiky & My poskytli tentokrát předseda České statistické společnosti Ondřej Vencálek a ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ Petr Musil. S Ondřejem Vencálkem jsme hovořili zejména o tom, jak důležité je pro dosažení relevantních výsledků statistických šetření kladení správných otázek a na co si musíme dávat pozor při interpretaci statistických dat. Petr Musil pak seznamuje čtenáře s tím, jak se tvoří makroekonomické statistiky, které zdroje k tomu ČSÚ využívá a jak se při sběru a zpracování dat z terénu uplatňují moderní technologie.

Dále v časopise představujeme evropské šetření o využívání území a o krajinném pokryvu Lucas, analýzu vlivu anticovidových opatření na tržby v maloobchodě či postřeh k vývoji výnosů ze státních dluhopisů v Evropě. Za přečtení určitě stojí také články popisující, jak se současná ekonomická situace odráží ve spotřebě elektřiny nebo jak se podniky v Česku staví hrozbám přicházejícím z internetu.

Tradiční historické okénko nabízí ohlédnutí za počátky městských statistických institucí

v zemích Koruny české ve druhé polovině 19. století a pohled odborníka „odjinud“ seznámí čtenáře s problematikou počítání živočišných a rostlinných druhů na planetě Zemi.

Tištěné vydání časopisu Statistika & My je čtenářům k dispozici na stojanech u vchodu do hlavní budovy ČSÚ v Praze na Skalce nebo v sídlech jednotlivých krajských správ ČSÚ. Po objednání zasíláme tištěný časopis zdarma také poštou na fyzickou adresu. Elektronickou podobu můžete prohlížet či stáhnout ve formátu pdf na webu statistikaamy.cz.


Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu-avizo220523-statistika_&_my_se_podrobneji_podivala_na_zivot_senioru.docx