Statistika&My - č. 6/2011

 
Kód: e-1804-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Statistika & My (celý časopis, velikost 3,9MB) PDF
Statistika & My (celý časopis, listování v okně prohlížeče, velikost 4,2MB) pozn.: navigace uchopením myší za roh stránky a přetažením nebo v kontextovém menu po kliknutí pravým tlačítkem myši SWF
Titulní strana PDF
Obsah, Úvodník PDF
Informujeme PDF
Indexy cen dříví jako rukojmí PDF
Měření sil nad vysokou sítí PDF
Nejlepší statistické plakáty vytvořili ostravští žáci PDF
V Eurostatu jsem měl na kolegy a nadřízené štěstí - Rozhovor s Pavlem Vančurou o Eurostatu PDF
Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice PDF
Seznamte se s ediční činností Českého statistického úřadu PDF
Ubytovací statistika v první dekádě třetího tisíciletí PDF
Cestování šité na míru PDF
Cestovní ruch v historických souvislostech PDF
Satelitní účet cestovního ruchu – výzva pro české statistiky PDF
"Suché statistice dáváme šťávu našimi komentáři," říká Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a člen České statistické rady PDF
Volby pro nás nikdy nekončí PDF
Podíl vícečetných porodů v Ústeckém kraji roste PDF
O podobnostech a odlišnostech Čechů a Slováků - Zpráva z demografi cké konference PDF
Naše země má nejnižší míru příjmové chudoby v Evropě PDF
Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice v číslech PDF
Hospodářská zvířata: Kolik jich vlastně máme? PDF
Spočítat dobytek je snazší než sečíst všechny lidi - O sčítání dobytka s Jiřím Zelenkou PDF
Jan Auerhan – poslední prezident statistického úřadu PDF
Otázky pro Jitku Fatkovou ředitelku odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR PDF
Očekávané události ČSÚ v červenci a srpnu 2011, Meziměsíční změny spotřebitelských cen (v %) PDF
Výběr výstupů ČSÚ v červnu 2011 PDF
Časopis Statistika & My od ledna 2011 nahradil Zpravodaj ČSÚ, který zůstává dostupný v Archivu.
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.