Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. čtvrtletí 2011

 
Kód: e-801302-11
Informační služby: tel: 595 131 230
E-mail: infoservis_ov@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky PDF
Nabídka publikací a datových výstupů PDF

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ VÝVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

A. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství
Tab. A.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

B. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. B.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky)
Tab. D.1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.3 Narození v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.5 Zemřelí podle příčin smrti v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

E. Zaměstnanost a mzdy
Tab. E.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle místa pracoviště v ČR a krajích v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2011 (aktualizace 29. 3. 2012) Excel PDF

G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2011 Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2011 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů v ČR k 31. 3. 2011 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 3. 2011 Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa podle krajů k 31. 3. 2011 Excel PDF

H. Organizační statistika
Tab. H.1 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2011 Excel PDF
Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2011 Excel PDF
Tab. H.3 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 31. 3. 2011 Excel PDF

I. Stavební ohlášení a povolení
Tab. I.1 Stavební ohlášení a povolení v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební ohlášení a povolení v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. I.3 Stavební ohlášení a povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na něž byla vydána stavební ohlášení a povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. J.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby a krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. K.2 Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2011 Excel PDF

L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

N. Cestovní ruch
Tab. N.1 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. N.2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji podle zemí v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. N.3 Hromadná ubytovací zařízení v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. N.4 Hromadná ubytovací zařízení podle krajů k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. N.5 Delší a kratší cesty rezidentů v tuzemsku podle cílové destinace v roce 2010 Excel PDF

O. Ceny
Tab. O.1 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb podle krajů v březnu 2011 Excel PDF
Tab. O.2 Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků podle krajů v březnu 2011 Excel PDF

P. Kriminalita
Tab. P.1 Kriminalita v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. P.2 Kriminalita podle krajů v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Q. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR
Tab. Q.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR v roce 2011 Excel PDF
Tab. Q.2 Index spotřebitelských cen v ČR za domácnosti celkem v měsících roku 2010 a 2011 Excel PDF
Tab. Q.3 Indexy cen výrobců v ČR v měsících roku 2010 a 2011 Excel PDF
Tab. Q.4 Průměrné ceny vybraných výrobků průmyslových výrobců v ČR v měsících roku 2011 Excel PDF

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Moravskoslezském kraji a jeho okresech – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2010 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Moravskoslezském kraji a jeho okresech – relativní údaje v roce 2010 Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v roce 2010 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů – relativní údaje v roce 2010 Excel PDF

S. Správní obvody obcí s rozšířenou působností
Tab. S.1 Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.2 Počet obyvatel ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.3 Pohyb obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.4 Narození ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.5 Zemřelí ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.6 Počet obyvatel podle pětiletých věkových skupin ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.7 Nezaměstnanost ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.8 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.9 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.10 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.11 Ekonomické subjekty podle institucionálních sektorů ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.12 Dokončené byty podle druhu stavby ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2010 Excel PDF
Tab. S.13 Hromadná ubytovací zařízení ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje v roce 2010 Excel PDF
Tab. S.14 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje v roce 2010 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.