Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2011

 
Kód: e-801302-11
Informační služby: tel: 595 131 230
E-mail: infoservis_ov@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky PDF
Nabídka publikací a datových výstupů PDF

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ VÝVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

A. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství
Tab. A.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v Moravskoslezském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

B. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. B.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky)
Tab. D.1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.3 Narození v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.5 Zemřelí podle příčin smrti v Moravskoslezském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

E. Zaměstnanost a mzdy
Tab. E.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle místa pracoviště v ČR a krajích v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností ve 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2011 (aktualizace 29. 3. 2012) Excel PDF

G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2011 Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2011 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů v ČR k 30. 9. 2011 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání podle krajů k 30. 9. 2011 Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa podle krajů k 30. 9. 2011 Excel PDF

H. Organizační statistika
Tab. H.1 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2011 Excel PDF
Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2011 Excel PDF
Tab. H.3 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2011 Excel PDF

I. Stavební ohlášení a povolení
Tab. I.1 Stavební ohlášení a povolení v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební ohlášení a povolení v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. I.3 Stavební ohlášení a povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na něž byla vydána stavební ohlášení a povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. J.2 Zahájené a dokončené byty podle druhu stavby a krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. K.2 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin v Moravskoslezském kraji k 15. 10. 2011 Excel PDF

L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

N. Cestovní ruch
Tab. N.1 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. N.2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

O. Ceny
Tab. O.1 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb podle krajů v září 2011 Excel PDF
Tab. O.2 Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků podle krajů v září 2011 Excel PDF

P. Kriminalita
Tab. P.1 Kriminalita v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF
Tab. P.2 Kriminalita podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Q. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR
Tab. Q.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR v roce 2011 Excel PDF
Tab. Q.2 Index spotřebitelských cen v ČR za domácnosti celkem v měsících roku 2010 a 2011 Excel PDF
Tab. Q.3 Indexy cen výrobců v ČR v měsících roku 2010 a 2011 Excel PDF
Tab. Q.4 Průměrné ceny vybraných výrobků průmyslových výrobců v ČR v měsících roku 2011 Excel PDF

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

R. Pracovní neschopnost
Tab. R.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Moravskoslezském kraji a jeho okresech – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2011 Excel PDF
Tab. R.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Moravskoslezském kraji a jeho okresech – relativní údaje v 1. pololetí 2011 Excel PDF
Tab. R.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů – absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců v 1. pololetí 2011 Excel PDF
Tab. R.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů – relativní údaje v 1. pololetí 2011 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.01.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.