Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. až 3. čtvrtletí 2010

 
Kód: w-801302-10
Informační služby: tel: 595 131 230
E-mail: infoservis_ov@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky PDF
Nabídka publikací a datových výstupů PDF

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ VÝVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

A. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství
Tab. A.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v Moravskoslezském kraji v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

B. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. B.1 Mezikrajové srovnání vybraných ukazatelů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Moravskoslezském kraji v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky)
Tab. D.1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. D.3 Narození v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. D.5 Zemřelí podle příčin smrti v Moravskoslezském kraji v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

E. Zaměstnanost a mzdy
Tab. E.1 Celkové počty zaměstnanců a průměrné mzdy v ČR a krajích v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle odvětví ve 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů v ČR k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání podle krajů k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa podle krajů k 30. 9. 2010 Excel PDF

H. Organizační statistika
Tab. H.1 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF
Tab. H.3 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 9. 2010 Excel PDF

I. Stavební ohlášení a povolení
Tab. I.1 Vydaná stavební ohlášení a povolení v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební ohlášení a povolení v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. I.3 Vydaná stavební ohlášení a povolení podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na něž byla vydána stavební ohlášení a povolení podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Počet bytů podle druhu stavby a stadia rozestavěnosti v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. J.2 Počet bytů podle druhu stavby a stadia rozestavěnosti podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. K.2 Odhad sklizně vybraných zemědělských plodin podle krajů k 15. 10. 2010 Excel PDF

L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

N. Cestovní ruch
Tab. N.1 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. N.2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji podle zemí v 1. - 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

O. Ceny
Tab. O.1 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb podle krajů v září 2010 Excel PDF
Tab. O.2 Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků podle krajů v září 2010 Excel PDF
Tab. O.3 Ceny vybraných sortimentů surového jehličnatého dříví podle krajů ve 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

P. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR
Tab. P.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR v roce 2010 Excel PDF
Tab. P.2 Vývoj indexů spotřebitelských cen v České republice - domácnosti celkem v roce 2009 a 2010 Excel PDF
Tab. P.3 Indexy cen výrobců v České republice v měsících roku 2009 a 2010 Excel PDF
Tab. P.4 Průměrné ceny vybraných výrobků průmyslových výrobců v ČR v roce 2010 Excel PDF

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Q. Pracovní neschopnost
Tab. Q.1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Moravskoslezském kraji a jeho okresech absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců za 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. Q.2 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Moravskoslezském kraji a jeho okresech - relativní údaje za 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. Q.3 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů - absolutní údaje, počet případů na 100 pojištěnců za 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. Q.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů - relativní údaje za 1. pololetí 2010 Excel PDF

R. Životní podmínky
Tab. R.1 Průměrné roční příjmy v krajích ČR v roce 2008 Excel PDF
Tab. R.2 Měsíční náklady domácností na bydlení v krajích ČR v roce 2009 Excel PDF
Tab. R.3 Struktura domácnosti podle druhu domu, bytu a typu nájemného v krajích ČR v roce 2009 Excel PDF
Tab. R.4 Struktura domácností podle počtu obytných místností a podle plochy bytu v krajích ČR v roce 2009 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.