Statistický bulletin - Moravskoslezský kraj - 1. až 2. čtvrtletí 2010

 
Kód: w-801302-10
Informační služby: tel: 595 131 230
E-mail: infoservis_ov@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky PDF
Nabídka publikací a datových výstupů PDF

SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ VÝVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

A. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství
Tab. A.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2010 Excel PDF

B. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. B.1 Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v 1. pololetí 2010 Excel PDF

C. Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů
Tab. C.1 Meziokresní srovnání vybraných ukazatelů v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2010 Excel PDF

D. Obyvatelstvo (předběžné výsledky)
Tab. D.1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. D.2 Pohyb obyvatelstva v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. D.3 Narození v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. D.4 Zemřelí v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. D.5 Zemřelí podle příčin smrti v Moravskoslezském kraji v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. D.6 Přistěhovalí a vystěhovalí podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. D.7 Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. D.8 Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. D.9 Narození podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. D.10 Zemřelí podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF

E. Zaměstnanost a mzdy
Tab. E.1 Celkové počty zaměstnanců a průměrné mzdy v ČR a krajích v 1. pololetí 2010 Excel PDF

F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti ve 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností ve 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajské porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti ve 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF

G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Uchazeči o zaměstnání v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. G.2 Míra registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů v ČR k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání podle krajů k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa podle krajů k 30. 6. 2010 Excel PDF

H. Organizační statistika
Tab. H.1 Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2010 Excel PDF
Tab. H.3 Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji a jeho okresech k 30. 6. 2010 Excel PDF

I. Stavební ohlášení a povolení
Tab. I.1 Vydaná stavební ohlášení a povolení v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. I.2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební ohlášení a povolení v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. I.3 Vydaná stavební ohlášení a povolení podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. I.4 Orientační hodnota staveb, na něž byla vydána stavební ohlášení a povolení podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF

J. Bytová výstavba
Tab. J.1 Počet bytů podle druhu stavby a stadia rozestavěnosti v Moravskoslezském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. J.2 Počet bytů podle druhu stavby a stadia rozestavěnosti podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF

K. Zemědělství
Tab. K.1 Výroba masa v jatečné hmotnosti podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. K.2 Plochy osevů vybraných plodin k 31. květnu 2010 Excel PDF

L. Průmysl
Tab. L.1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF

M. Stavebnictví
Tab. M.1 Základní ukazatele stavebních podniků podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. M.2 Stavební výroba podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF

N. Cestovní ruch
Tab. N.1 Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2010 Excel PDF
Tab. N.2 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji podle zemí v 1. pololetí 2010 Excel PDF

O. Ceny
Tab. O.1 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb podle krajů v červnu 2010 Excel PDF
Tab. O.2 Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků podle krajů v červnu 2010 Excel PDF
Tab. O.3 Ceny vybraných sortimentů surového jehličnatého dříví podle krajů ve 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF

P. Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR
Tab. P.1 Vybrané ukazatele vývoje hospodářství ČR v roce 2010 Excel PDF
Tab. P.2 Vývoj indexů spotřebitelských cen v České republice - domácnosti celkem v roce 2009 a 2010 Excel PDF
Tab. P.3 Vývoj indexů cen výrobců v jednotlivých měsících v ČR roce 2009 a 2010 Excel PDF
Tab. P.4 Průměrné ceny vybraných výrobků průmyslových výrobců v ČR v roce 2010 Excel PDF

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Q. Vývoz
Tab. Q.1 Vývoz podle krajů a tříd SITC, rev. 4 v roce 2009 Excel PDF
Tab. Q.2 Vývoz z jednotlivých krajů podle vybraných zemí v roce 2009 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.