Statistické číselníky TSKPstat

 

Od 1.1.2012 vstoupily v platnost na ČSÚ číselníky TSKPstat pro popis reprezentantů čtvrtletního šetření o pohybu cen stavebních prací Ceny Stav 1-04 a publikačních tabulek z tohoto šetření. Popisy reprezentantů podle TSKPstat jsou ve výkazu uvedeny tučně, případné upřesnění ČSÚ je uvedeno netučně. Zdrojem dat pro TSKPstat je Třídník stavebních konstrukcí a prací CS ÚRS, jehož správcem je společnost ÚRS CZ a.s.

Cenová statistika stavebnictví nemá k dispozici dostatečné množství dat k tomu, aby zajistila cenové indexy ke každé z položek jednotlivých úrovní číselníku TSKPstat. Rozsah publikovaných cenových indexů odpovídá rozsahu položek zjišťovaných výkazem Ceny Stav 1-04.

TSKPstat ve výkazu Ceny Stav 1-04 od roku 2012 vycházelo z TSKP aktuálního k červnu 2011, od roku 2019 vychází z TSKP aktuálního k červnu 2018.

Garantem pro statistické číselníky TSKPstat je Mgr. Petra Hochová z odboru statistiky cen ČSÚ v Praze.


Jednotlivé úrovně TSKPstat:

  • Třídník stavebních konstrukcí a prací - úroveň 1
  • Třídník stavebních konstrukcí a prací - úroveň 2
  • Třídník stavebních konstrukcí a prací - úroveň 3