Statistická ročenka Ústeckého kraje - 2009

 
Kód: e-421011-09
Informační služby: tel: 472 706 176
E-mail: infoservisul@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Raušerová
E-mail: monika.rauserova@czso.cz

Předmluva
Introduction
Charakteristika Ústeckého kraje
Characteristics of the Ústecký Region
Nej ... Ústeckého kraje
The best ... of the Ústecký Region
Publikace v pdf (6,2 MB) Publication in pdf (6.2 MB) PDF
1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA, OKRESY / 1. BASIC CHARACTERISTIC, DISTRICTS
2. ÚZEMÍ, PODNEBÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / 2. AREA, CLIMATE AND ENVIRONMENT
3. OBYVATELSTVO / 3. POPULATION
4. MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE, VÝVOZ, ÚZEMNÍ ROZPOČTY, ŽIVOTNÍ PODMÍNKY, CENY / 4. MACROECONOMIC INDICATORS, EXPORTS, TERRITORIAL BUDGET, LIVING CONDITIONS, PRICES
5. VÝZKUM A VÝVOJ, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST / 5. RESEARCH AND DEVELOPMENT, INFORMATION SOCIETY
6. TRH PRÁCE / 6. LABOUR MARKET
7. ORGANIZAČNÍ STATISTIKA / 7. ORGANIZATIONAL STATISTICS
8. ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ / 8. AGRICULTURE AND FORESTRY
9. PRŮMYSL, ENERGETIKA, STAVEBNICTVÍ / 9. INDUSTRY, ENERGY, CONSTRUCTION
10. CESTOVNÍ RUCH, DOPRAVA / 10. TOURISM, TRANSPORT
11. VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ / 11. EDUCATION, CULTURE, HEALTH AND SOCIAL SECURITY
12. KRIMINALITA, DOPRAVNÍ NEHODY A POŽÁRY / 12. CRIME, TRAFFIC ACCIDENTS, FIRES
13. VOLBY / 13. ELECTIONS
14. SPRÁVNÍ OBVODY, OBCE / 14. ADMINISTRATIVE DISTRICTS, MUNICIPALITIES
15. ÚZEMNÍ SROVNÁNÍ / 15. TERRITORIAL COMPARISONS
16. VYBRANÉ UKAZATELE ČESKÉ REPUBLIKY / 16. SELECTED INDICATORS ON THE CZECH REPUBLIC
Seznam grafů List of graphs
Seznam grafů List of graphs
Seznam map a kartogramů List of map and kartograms
Seznam map a kartogramů List of maps and kartograms
Archiv:
 • rok 2022  |  2022
 • rok 2021  |  2021
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.