Statistici jednali o nových způsobech sčítání lidí

 

Perspektivy a formy sčítání lidí, domů a bytů kolem roku 2010 byly obsahem semináře odborníků Českého statistického úřadu ve dnech 18.a 19. října 2004 v Litoměřicích.

Inspirativní byly zkušenosti se sčítáním v jiných evropských, především severských zemí. Tento náročný statistický úkol tam výrazně zjednodušuje využívání administrativních zdrojů dat, například z různých registrů.
V tuzemských podmínkách se v této souvislosti jedná o využití údajů z Centrálního registru obyvatel. A to za předpokladu dořešení legislativních, technických a metodických podmínek, přičemž přínosem by měla byla redukce přímo zjišťovaných údajů. Podrobně bylo diskutováno také omezení sběru dat přímo od občanů či racionalizace počtu sčítacích komisařů, kteří navštěvují jednotlivé domácnosti.

Velký důraz byl v těchto diskusích kladen na využití internetu, k němuž by v období kolem roku 2010 měla mít přístup zhruba polovina domácností. Značná část obyvatel by tak mohla sčítací tiskopisy získat a také odevzdat elektronickou cestou. To by znamenalo podstatně menší zatížení a vyšší uživatelský komfort než tomu bylo doposud.

Data získaná sčítáním by měla především sloužit k rozvoji soustavy registrů, které by v následujícím období mohly vést k výrazné redukci sčítaných údajů získávaných přímo v domácnostech.

Pro Českou republiku budou samozřejmě důležitá také opatření a doporučení, která v souvislosti se sčítáním přijme Evropská unie a OSN.
Tiskový referát Kanceláře předsedy úřadu
Tel. 274 0524 017

  • tz102004.doc