Statistice se auta neztratila

 


9. ledna 2008

Statistice se auta neztratila


Český statistický úřad důrazně odmítá zpochybňování svých údajů o zahraničním obchodu, které navozují dnešní Hospodářské noviny v článku pod titulkem „Statistikům se ztratilo deset tisíc aut z Kolína“. HN v něm spekulují o tom, že v listopadu 2008 se ve statistice údajně ztratila „malá auta za téměř 1,5 miliardy korun“, když se vozů s obsahem do jednoho litru vyvezlo jen za 2,5 miliardy. HN z toho vyvozují závěr, že „i kvůli tomu se bilance zahraničního obchodu v listopadu propadla nejvíce za čtrnáct let, alespoň na papíře“. Tento závěr je zcela mylný. Ke zkreslení poklesu vývozu v listopadu nedošlo.

V souhrnných publikovaných datech je hodnota exportu malých aut v hrubé výši 1,5 miliardy korun zahrnuta. A to i přes skutečnost, že v říjnu a listopadu statistici nedostali ve stanoveném termínu statistický výkaz za jednu ze zpravodajských jednotek. Konkrétně šlo o vozy značky Toyota v dané kategorii. Proto se tento údaj neobjevil v detailní veřejně přístupné statistické databázi, zatímco čísla o exportu ostatních kolínských značek ano. ČSÚ však v takové situaci standardně pracuje s metodikou dopočtů na základě dat dostupných z minulých období.

Tímto způsobem statistika běžně postupuje například při nedodržení termínů zpravodajské povinnosti a „čisté“ údaje se do databáze doplňují dodatečně. To bývá také nejčastější příčinou zpřesňování informací v následujících publikacích ČSÚ.


Roman Prorok
mluvčí předsedy ČSÚ

  • TZ 090109 HN ZO.doc