Stanovisko k článku v deníku Právo ze dne 1.12. 2003: Banky chtějí databázi o podnicích

 


V Praze dne 2. prosince 2003

Článek Banky chtějí databázi o podnicích, zveřejněný v deníku Právo dne 1.12. 2003 nevyjadřuje stanovisko Českého statistického úřadu (ČSÚ) a návrhy uvedené v článku s ním nikdo nekonzultoval. ČSÚ v rámci svých standardních statistických zjišťování zajišťuje také údaje o segmentu malých a středních podniků. Jsou k dispozici uživatelům v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. To znamená, že uživatelé mimo státní statistickou službu mohou obdržet pouze agregované údaje, z nichž nelze identifikovat jednotlivé podniky, které své údaje poskytly na základě zpravodajské povinnosti v rámci statistických zjišťování. Tyto informace smí být použity jen pro statistické účely, což je plně v souladu s platnými předpisy Evropské unie a celosvětově obvyklou legislativou národních statistických úřadů. Takovým účelem tedy v žádném případě není zkoumání míry rizikovosti podniků při jejich úvěrování bankami, jak o tom hovoří citovaný článek.

ČSÚ samozřejmě usiluje o zdokonalování statistických informací o daném segmentu podnikání a spolupracuje v tomto směru především s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní bankou. V uvedeném článku jsou některé náměty, o kterých lze dále jednat v zájmu zajištění potřebných údajů pro analýzy a podporu rozvoje malého a středního podnikání. ČSÚ však nemůže akceptovat takové činnosti, které by byly v rozporu jak s platnou legislativou České republiky, tak s předpisy EU.
Ing. Stanislav Drápal
místopředseda
Český statistický úřad

  • tz1202.doc